Elektrifiering och metaller

Här hittar du texter om klimatomställning, elektrifiering och metaller.

Vilka material är nödvändiga för klimatomställningen?

Vad används koppar till?

Vad används aluminium till?

Vad används litium till?

Vad används nickel till?