Investeringar: Hur fungerar delta-one-hedging?

Delta One-hedging är en riskhanteringsstrategi som främst används av finansiella institutioner, såsom investeringsbanker och hedgefonder, för att minimera sin exponering för prisfluktuationer i finansiella instrument, såsom aktier, obligationer eller derivat. ”Delta One” i detta sammanhang syftar på delta av ett finansiellt instrument, som mäter känsligheten hos dess pris för förändringar i priset på en underliggande tillgång.

Så här fungerar Delta One-hedging vanligtvis:

Förstå Delta: Delta mäter prisskillnaden för en option eller ett annat derivat i förhållande till förändringar i priset på den underliggande tillgången. Till exempel, om en option har ett delta på 0,50 innebär det att för varje 1 dollar ökning i priset på den underliggande tillgången kommer optionens pris att öka med 50 cent.

Skapa en hedgad position: För att skydda sig mot deltaexponering skapar en handlare en position som har ett lika stort och motsatt delta gentemot den position de vill hedga. Detta innebär att de tar positioner på ett sådant sätt att prisförändringar i den underliggande tillgången kompenseras av prisförändringar i hedgningsinstrumentet.

Till exempel, om en handlare har en lång position i en aktie och vill skydda sig mot en nedgång i aktiens pris kan de sälja kort en liknande mängd av aktien (eller använda andra derivat som optioner eller terminer) för att kompensera deltaexponeringen.

Kontinuerlig övervakning och justeringar: Delta One-hedging kräver kontinuerlig övervakning eftersom delta-värden kan ändras när den underliggande tillgångens pris fluktuerar. Handlare måste justera sina hedgingspositioner för att bibehålla en delta-neutral eller nära delta-neutral position.

Riskhantering: Genom att upprätthålla en delta-neutral position kan handlare skydda sig mot riktade prisförflyttningar i den underliggande tillgången. Det är dock viktigt att notera att det fortfarande kan finnas andra risker involverade, såsom volatilitetsrisk, ränterisk och likviditetsrisk.

Delta One-hedging används vanligtvis av marknadsskapare, arbitrageurs och handelsavdelningar för att hantera risker och dra nytta av små prisavvikelser. Det gör det möjligt för dem att isolera och handla med ren riktningsberoende exponering för en underliggande tillgång samtidigt som de minimerar påverkan av andra marknadsfaktorer.

Tänk på att Delta One-strategier kan vara komplexa och kräva en djup förståelse av optioner, derivat och riskhanteringsmetoder.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *