Investeringar 2023: Vad är money supply?

Money supply, även känd som penningmängd, är ett begrepp inom ekonomi som refererar till den totala mängden pengar som är i omlopp i en ekonomi vid en given tidpunkt. Penningmängden inkluderar alla former av pengar och penningliknande instrument som används som betalningsmedel och är en viktig faktor för att förstå och analysera ekonomins funktion.

Det finns vanligtvis olika definitioner av penningmängden som bygger på graden av likviditet och inkluderar olika typer av pengar. De vanligaste definitionerna är M1, M2 och M3, som representerar olika nivåer av likviditet och inkludering av olika monetära tillgångar. Här är en översikt över de olika nivåerna av penningmängden:

 1. M1: M1 är den smalaste definitionen av penningmängden och inkluderar de mest likvida monetära tillgångarna. Det omfattar:
  • Fysiska sedlar och mynt i omlopp i ekonomin.
  • Kortfristiga insättningar i kommersiella banker som är tillgängliga för omedelbar uttag, så kallade demand deposits.
 2. M2: M2 inkluderar alla komponenter i M1 samt andra något mindre likvida monetära tillgångar. Det omfattar:
  • Alla tillgångar i M1.
  • Sparande och insättningar som inte är omedelbart tillgängliga för uttag (time deposits).
  • Kortfristiga obligationer och värdepapper som liknar pengar.
 3. M3: M3 är den bredaste definitionen av penningmängden och inkluderar alla komponenter i M2 samt ytterligare monetära tillgångar. Det omfattar:
  • Alla tillgångar i M2.
  • Långfristiga tidsdepositer.
  • Större institutionella placeringar.

Money supply är en viktig faktor för att förstå ekonomisk aktivitet och inflation. Om penningmängden ökar snabbare än ekonomins tillväxt, kan det leda till inflation eftersom det finns mer pengar i omlopp för att efterfrågan på varor och tjänster, vilket kan driva upp priserna. Å andra sidan kan en brist på pengar i omlopp leda till deflation och ekonomisk nedgång.

Centralbanker, som till exempel Federal Reserve i USA eller Europeiska centralbanken, har möjligheten att påverka penningmängden genom att justera räntor, genomföra öppna marknadsoperationer (köpa eller sälja statsobligationer) och använda andra monetära verktyg. Dessa åtgärder är avsedda att reglera penningmängden för att uppnå prisstabilitet och en önskad ekonomisk tillväxt.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *