Investeringar 2023: minskar viktminskningsläkemedel som Novo Nordisks Wegovy risken för hjärtattacker och stroke?

Resultatet av studien har kommit och visar på fantastiska resultat. Se Novo Nordisk och Eli Lilly rusar efter Novos studie som visar minskad risk för hjärtinfarkt och stroke.

Marketwatch skriver om receptbeläggning för fetmamediciner i USA. Se den fullständiga artikeln här.

Nya data förväntas denna månad ha stora konsekvenser för receptbeläggning och betalning av fetmamediciner, då höga kostnader för de senaste läkemedlen sätter försäkringsbolag och arbetsgivare i rörelse för att begränsa deras användning.

Novo Nordisk väntas snart meddela resultaten av en stor prövning som testar om dess viktminskningsläkemedel Wegovy minskar risken för hjärtattacker och stroke hos överviktiga och feta patienter.

Även om Wegovy och ett liknande läkemedel, Mounjaro, tillverkat av Eli Lilly, har visat enastående förmåga att hjälpa patienter gå ner i vikt, har de ännu inte bevisats erbjuda de kardiovaskulära hälsofördelar som vanligtvis kopplas till viktnedgång.

Resultaten av Wegovys prövning förväntas påverka både Novo och Eli Lilly. Då de två läkemedlena fungerar på liknande sätt, kommer investerare och vårdgivare sannolikt att tolka Wegovy-resultaten som en proxy för Mounjaro.

Om patienterna i Novo-prövningen som fick Wegovy visar signifikant lägre frekvens av hjärtattacker och stroke jämfört med placebogruppen, kan detta stärka argumenten för bredare försäkringstäckning av läkemedlena. Annars skulle det vara en allvarlig motgång för läkemedlens kommersiella utsikter.

För närvarande täcker försäkringsbolag vanligtvis Mounjaro och ett liknande Novo-läkemedel kallat Ozempic som behandlingar för typ 2-diabetes. Täckning för viktminskningsbehandlingar som Wegovy är mer ojämn. Medicare får inte täcka viktminskningsläkemedel och många försäkringsbolag täcker dem inte heller, eftersom de kallas ”livsstilsmediciner” utan bevisade hälsofördelar.

Av de tre läkemedlena är endast Wegovy för närvarande godkänt som viktminskningsbehandling. Lilly ansöker om att FDA godkänner Mounjaro för behandling av fetma, och både Mounjaro och Ozempic ordineras ofta off-label som viktminskningsläkemedel.

Resultaten från Novos prövning, känd som SELECT, kan vara en avgörande punkt för hur läkemedlena betalas för.

Hög förväntan kring de nya fetmamedicinerna, en klass kallad GLP-1-receptoragonister, har påverkat Novo och Lillys aktiepriser dramatiskt.

Dessa värderingar stöds av förväntningar på höga försäljningar av läkemedlen. Förväntningar på ökade intäkter för de två läkemedelsföretagen väcker dock oro inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Läkemedlena är dyra: Mounjaro kostar $1,023.04 per månad, Wegovy kostar $1,349.02 per månad, och Ozempic kostar $935.77 per månad.

De höga priserna och den stora populationen vuxna i USA som skulle vara berättigade till behandling med dessa läkemedel kan få enorma ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvårdssystemet om bred tillgång till läkemedlen tillåts.

Resultatet av SELECT-prövningen kan påverka möjligheten för Medicare att täcka viktminskningsläkemedel som Wegovy. En positiv utgång av prövningen skulle kunna påverka argumenten för en förändring i lagstiftningen för att tillåta sådan täckning.

Utvecklingen av prövningen är inte säker. En analys av investeringsbanken Goldman Sachs förväntar sig en statistiskt signifikant minskning av risk för kardiovaskulära händelser på mellan 12% och 18%.

Se också En alternativ utdelningsportfölj för 2023 och framåt.

I en separat analys förväntar sig J.P. Morgan-analytikern Chris Schott att Lilly-aktien kommer att stiga cirka 5% om riskminskningen är 15% eller mer, och aktien kommer att vara oförändrad eller något upp om fördelen är lägre men fortfarande statistiskt signifikant. Om prövningen misslyckas, vilket anses vara mycket osannolikt, kan Lilly-aktien sjunka med upp till 9%.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *