Investeringar 2023: Fler intressanta termer och begrepp

Här är en lista över relaterade begrepp till både money supply och money velocity:

Relaterade begrepp till Money Supply:

 1. M1, M2, M3: De olika nivåerna av penningmängden som inkluderar olika typer av monetära tillgångar med olika grad av likviditet.
 2. Monetär politik: Åtgärder som centralbanker vidtar för att påverka penningmängden och därmed ekonomin, inklusive ändringar i räntor och kvantitativa åtgärder.
 3. Penningpolitik: Åtgärder som syftar till att påverka penningmängden och räntor för att påverka ekonomin, inklusive inflationskontroll och ekonomisk tillväxt.
 4. Kvantitativa åtgärder (QE): Centralbankernas taktik att köpa finansiella tillgångar (till exempel statsobligationer) för att öka penningmängden och sänka räntorna.
 5. Ränta: Kostnaden för att låna pengar eller priset på att använda pengar. Centralbanker ändrar ofta räntorna för att påverka penningmängden och ekonomin.
 6. Öppna marknadsoperationer: Centralbankernas köp och försäljning av finansiella tillgångar på marknaden för att påverka penningmängden.

Relaterade begrepp till Money Velocity:

 1. Bruttonationalprodukt (BNP): Det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras inom en ekonomi under en viss tidsperiod.
 2. Inflation: Ökning av den allmänna prisnivån över tid, som kan påverkas av ändringar i money velocity och penningmängd.
 3. Deflation: Minskning av den allmänna prisnivån över tid, vilket kan vara en följd av låg money velocity och minskad penningmängd.
 4. Ekonometri: En gren av ekonomin som använder statistiska metoder för att analysera och förutsäga ekonomiska variabler, inklusive money velocity och penningmängd.
 5. Ekonomisk tillväxt: Ökning av en ekonomis produktion av varor och tjänster över tid, som kan påverkas av ändringar i money velocity och penningmängd.
 6. Inflationsmål: Ett mål som centralbanker sätter för att upprätthålla en önskad nivå av inflation genom att justera penningmängden och räntorna.
 7. Likviditet: Förmågan hos en tillgång att omvandlas till kontanter snabbt och utan stora prissvängningar. Påverkar money velocity genom att påverka hur snabbt pengar används.
 8. Ekonomisk cykel: Variationer i ekonomisk aktivitet som sträcker sig från tillväxt till kontraktion och påverkar både money velocity och penningmängd.

Dessa begrepp ger en bredare kontext för förståelsen av money supply och money velocity och hur de interagerar med andra aspekter av ekonomin.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *