Investeringar 2023: Vilka utmaningar försöker Abbvie lösa?

Abbvie är ett globalt biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att utveckla och tillhandahålla läkemedel inom olika terapiområden. Här är några områden där AbbVie bedriver betydande forskning:

  1. Immunologi: AbbVie är engagerat inom forskning och utveckling av läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit, psoriasis, Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De arbetar med att identifiera och rikta in sig på specifika inflammatoriska signalvägar i kroppen för att utveckla terapier som kan minska inflammation och förbättra sjukdomssymtomen.
  2. Onkologi: AbbVie bedriver omfattande forskning inom onkologi med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för att bekämpa olika typer av cancer. De arbetar med olika angreppssätt, inklusive immunterapi, målinriktad terapi och celldödsmekanismer för att utveckla behandlingsmetoder som kan förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten för patienter.
  3. Neurovetenskap: AbbVie bedriver också forskning inom neurologiska sjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och multipel skleros. De fokuserar på att förstå sjukdomsmekanismer och identifiera nya mål för behandling. AbbVie strävar efter att utveckla terapier som kan bromsa sjukdomsförloppet, lindra symtom och förbättra livskvaliteten för personer som lever med dessa neurologiska tillstånd.
  4. Virussjukdomar: AbbVie är engagerat i forskning för att bekämpa virussjukdomar, inklusive hepatit C och humant immunbristvirus (HIV). De har utvecklat antivirala läkemedel och behandlingsregimer som har visat sig vara effektiva för att minska virusbelastningen och förbättra långsiktig hälsa hos patienter med dessa sjukdomar.
  5. Ögonsjukdomar: AbbVie bedriver också forskning inom oftalmologi och har ett intresse för att utveckla terapier för att behandla ögonsjukdomar som åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och glaukom. De strävar efter att utveckla läkemedel och behandlingsmetoder för att bromsa sjukdomsförloppet och bevara synförmågan hos patienter med dessa tillstånd.

Utöver dessa områden bedriver AbbVie även forskning inom andra terapiområden, såsom hepatologi, njursjukdomar och cystisk fibros. AbbVie samarbetar också med akademiska institutioner, forskningsorganisationer och andra företag för att driva fram innovation och utveckling av nya behandlingsmetoder.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *