Investeringar 2023: Vad forskar Roche på?

Roche är ett globalt läkemedelsföretag med en bred forskningsportfölj som omfattar olika sjukdomsområden. Här är några områden där Roche bedriver betydande forskning:

  1. Onkologi: Roche är en framstående aktör inom cancerforskning och utveckling av onkologiska läkemedel. De fokuserar på att förstå den underliggande biologin hos olika cancertyper för att identifiera målmolekyler och utveckla terapier som kan rikta in sig på dessa mål. Genom sitt engagemang inom precisionsmedicin strävar Roche efter att erbjuda individualiserade behandlingsmetoder som är skräddarsydda efter patientens specifika tumöregenskaper.
  2. Neurologi: Roche bedriver också forskning inom neurologiska sjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och spinal muskelatrofi (SMA). De arbetar med att identifiera nya läkemedelskandidater och terapeutiska mål för att förbättra diagnostik och behandling av dessa sjukdomar.
  3. Immunologi: Inom immunologiområdet är Roche inriktat på att förstå de komplexa mekanismerna bakom autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom och lupus. Deras forskning syftar till att utveckla nya behandlingsalternativ som kan reglera immunförsvaret och minska inflammationen.
  4. Infektionssjukdomar: Roche är involverat i forskning och utveckling av läkemedel mot olika infektionssjukdomar, inklusive virala sjukdomar som hepatit C och hiv. De har varit banbrytande inom utvecklingen av antivirala läkemedel och diagnostik för att förbättra patientvården och bekämpa spridningen av infektionssjukdomar.
  5. Oftalmologi: Inom oftalmologi bedriver Roche forskning för att adressera sjukdomar som åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), diabetisk retinopati och andra ögonsjukdomar. De utvecklar terapier och läkemedel för att bevara synförmågan och förbättra behandlingsalternativen för patienter med dessa tillstånd.

Utöver dessa områden är Roche också engagerat i forskning inom andra terapiområden, såsom metaboliska sjukdomar, hematologi, lungsjukdomar och sällsynta sjukdomar. Roche bedriver forskning både genom interna ansträngningar och genom samarbete med akademiska institutioner, bioteknikföretag och andra partners för att driva fram innovation och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Se också:


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *