Teknisk analys – vad är en bottenformation?

Inom teknisk analys av finansiella instrument används begreppet ”bottenformation” för att beskriva en grafisk mönsterbildning på en prisgraf som kan indikera en möjlig vändpunkt från en nedåtgående trend till en uppåtgående trend.

En bottenformation uppstår vanligtvis efter en längre period av prisnedgångar och visar sig som en kurva som först faller brant för att sedan plattas ut och bildar en horisontell bas. Detta kan följas av en uppgång i pris som indikerar en möjlig trendvändning.

Det finns olika typer av bottenformationer, såsom W-mönster, omvänd huvud och axlar, triangelbotten och dubbelbotten, vilka alla visar på olika mönster i prisgrafen.

Det är viktigt att notera att teknisk analys inte alltid ger en pålitlig indikation på framtida prisrörelser, och att det alltid finns en viss risk för felaktiga bedömningar och förluster.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *