Teknisk analys – vad är en fallande kniv?

Termen ”en fallande kniv” används inom finansvärlden för att beskriva en situation där priset på en tillgång, såsom en aktie eller ett värdepapper, fortsätter att sjunka kraftigt utan någon tydlig indikation på en vändning eller återhämtning.

Uttrycket ”en fallande kniv” syftar på risken att försöka fånga en fallande tillgång genom att köpa den till ett lägre pris i hopp om att det snart kommer att vända uppåt. Problemet är att när en tillgång är i en negativ trend och fortsätter att falla, finns det ingen säkerhet eller garanti för att priset kommer att börja stiga igen på kort sikt. Att försöka fånga en fallande kniv kan vara riskabelt eftersom man kan förlora ännu mer pengar om priset fortsätter att sjunka.

Uttrycket syftar till att varna investerare för att vara försiktiga när de överväger att köpa tillgångar som befinner sig i en tydlig nedåtgående trend. Det kan vara mer fördelaktigt att avvakta och se om priset når en stabil punkt eller om det finns tecken på en återhämtning innan man överväger att köpa. Det är viktigt att göra en noggrann analys av den underliggande tillgången och dess marknadsförhållanden innan man fattar några investeringsbeslut.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *