Vad forskar Evonik på?

Evonik är ett globalt företag inom specialkemikalier och material med verksamhet inom olika branscher och sektorer. Företaget bedriver omfattande forskning och utveckling för att driva innovation och framsteg inom flera områden. Här är några av de områden som Evonik forskar på:

  1. Hållbarhet och gröna lösningar: Evonik är engagerat i att utveckla hållbara och miljövänliga produkter och processer. Forskningen fokuserar på att minska miljöpåverkan, främja cirkulär ekonomi och utveckla nya hållbara material och teknologier.
  2. Avancerade material och ytbeläggningar: Evonik bedriver forskning för att utveckla avancerade material och ytbeläggningar med unika egenskaper. Detta inkluderar material för bilindustrin, byggsektorn, läkemedelsindustrin och elektronikbranschen. Forskningen syftar till att förbättra prestanda, hållbarhet och funktionalitet hos materialen.
  3. Livsmedelstillsatser och näring: Evonik forskar inom området livsmedelstillsatser och näring för att förbättra livsmedelskvalitet, smak, hållbarhet och hälsa. Detta inkluderar forskning om kosttillskott, foder för djur och växtskydd.
  4. Kemiska processer och teknik: Evonik utvecklar och förbättrar kemiska processer och teknik för att optimera produktionseffektivitet och minska kostnader. Forskningen fokuserar på att utveckla nya katalysatorer, reaktionstekniker och separationsmetoder.

Framtidsutsikterna för Evonik är lovande. Som ett innovativt företag inom specialkemikalier är Evonik väl positionerat för att dra nytta av den ökande efterfrågan på hållbara lösningar och avancerade material. Företaget arbetar aktivt med att svara på globala utmaningar som klimatförändringar, resurseffektivitet och befolkningsökning genom sin forskning och utveckling.

En spännande utveckling inom Evoniks forskning är deras fokus på bioekonomi och användning av förnybara råvaror. Genom att ersätta fossila bränslen och material med förnybara alternativ strävar Evonik efter att minska koldioxidutsläpp och främja en mer hållbar kemikalieindustri.

Evonik är också engagerat i samarbete och partnerskap med andra företag, forskningsinstitut och universitet för att driva innovation och framsteg inom specialkemikalier. Genom att samarbeta och dela kunskap kan företaget fortsätta vara en drivkraft för förändring och utveckling inom sin bransch.


Evonik är engagerat i flera europeiska projekt och initiativ som syftar till att främja innovation, hållbarhet och samarbete inom olika områden. Här är några exempel på europeiska projekt där Evonik är involverat och vad de syftar till:

  1. SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency): Evonik är medlem i SPIRE, ett offentligt-privat partnerskap inom ramen för det europeiska programmet Horizon 2020. Projektet syftar till att främja hållbarhet och effektivitet inom processindustrin genom att utveckla och implementera innovativa teknologier och strategier.
  2. Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU): Evonik är också en partner i BBI JU, som är en offentlig-privat samverkansplattform inom bioekonomi. Projektet syftar till att främja användningen av förnybara råvaror och bioteknik för att producera hållbara kemikalier, material och energi.
  3. CO2Chem: Evonik deltar i CO2Chem-projektet, som fokuserar på att omvandla koldioxid (CO2) till användbara kemikalier och material. Syftet är att minska koldioxidutsläppen och främja en cirkulär ekonomi genom att omvandla CO2 till värdefulla produkter.
  4. European Sustainable Chemistry Award: Evonik är också en aktiv deltagare i European Sustainable Chemistry Award, som erkänner och belönar innovativa och hållbara lösningar inom kemisk industri. Genom att delta i denna utmärkelse strävar Evonik efter att främja och stödja hållbarhetsinitiativ inom kemikalieindustrin.

Genom sin medverkan i dessa europeiska projekt och initiativ visar Evonik sitt åtagande för att driva innovation, hållbarhet och samarbete inom kemikalieindustrin. Genom att arbeta tillsammans med andra intressenter och dela kunskap och resurser bidrar Evonik till att främja hållbar utveckling och skapa positiva förändringar inom branschen.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *