Vad forskar Mowi på?

Mowi är ett av världens största företag inom odling och produktion av lax och andra havsbaserade produkter. Företaget bedriver forskning och utveckling inom flera områden för att förbättra sin verksamhet och bidra till en hållbar och effektiv produktion.

När det gäller forskning fokuserar Mowi på följande områden:

  1. Förbättrad avel och genetik: Mowi bedriver forskning för att förbättra avelsmetoder och genetiken hos laxpopulationen. Genom att selektera och odla laxar med önskvärda egenskaper, såsom snabbväxande och sjukdomsresistenta egenskaper, strävar Mowi efter att öka produktionseffektiviteten och kvaliteten på sina produkter.
  2. Hållbarhetsforskning: Mowi är engagerat i att driva hållbarhetsinitiativ inom laxodling. Företaget investerar i forskning för att minska miljöpåverkan och förbättra välfärden hos odlade laxar. Detta inkluderar utveckling av hållbara foder, minimering av antibiotikaanvändning och hantering av avfall och utsläpp.
  3. Teknologisk innovation: Mowi utforskar och investerar i ny teknik för att förbättra effektiviteten och hållbarheten i sin verksamhet. Detta inkluderar användning av automatiserade system för foderhantering, övervakning av vattenkvalitet och sjukdomsdiagnostik, samt tillämpning av digitala lösningar för att optimera produktionsprocesser.

Framtidsutsikterna för Mowi är lovande. Efterfrågan på fisk- och skaldjur fortsätter att öka globalt, och lax är en populär och näringsrik produkt. Mowi har etablerat sig som en ledande aktör inom branschen och har en stark global närvaro.

Företaget har möjligheter att expandera sin produktion och marknadsandelar, särskilt i tillväxtmarknader och regioner där konsumtionen av fisk och skaldjur ökar. Mowi har också potential att dra nytta av teknologiska innovationer och hållbarhetsinitiativ för att stärka sin konkurrenskraft och möta marknadens krav.

En spännande utveckling inom laxodlingsbranschen är framväxten av landbaserade anläggningar, där laxar odlas i kontrollerade miljöer på land. Denna teknik kan minska miljöpåverkan och möjliggöra odling av lax närmare marknader och konsumenter. Mowi och andra företag inom branschen utforskar möjligheterna med landbaserad odling och kan vara en del av framtiden för laxproduktion.

Här är några exempel på projekt där Mowi är engagerade:

  1. AquaVitae: AquaVitae är ett europeiskt projekt inom ramen för Horizon 2020-programmet. Projektet fokuserar på att utveckla innovativa och hållbara tekniker för odling av marina arter som havsabborre och blåmusslor. Mowi deltar i projektet för att bidra med sin expertis inom havsodling och för att utveckla hållbara produktionsmetoder.
  2. FHF-prosjekter: Mowi deltar i flera projekt finansierade av Norges Fiskeriforskningsråd (FHF), som är den norska forskningsrådet för fiskerisektorn. Dessa projekt syftar till att förbättra produktionsmetoder, minska miljöpåverkan och främja innovation inom norsk fiskodling. Exempel på sådana projekt inkluderar forskning om foderutveckling, genetisk förbättring av fisk och odlingstekniker.
  3. Salmobreed: Mowi är involverat i Salmobreed-projektet, som syftar till att förbättra avlsprogrammen för laxodling. Målet är att utveckla friskare och mer hållbara laxstammar genom selektion av genetiska egenskaper som motståndskraft mot sjukdomar och bättre tillväxtprestanda.
  4. SEAFOODTOMORROW: Mowi är också engagerat i SEAFOODTOMORROW-projektet, som finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Projektet fokuserar på att främja hållbarhet och innovation inom havsmatsektorn genom att utveckla nya produkter, processer och teknologier för fisk och skaldjur.

Dessa projekt och initiativ där Mowi är inblandat visar företagets engagemang för hållbarhet, forskning och utveckling inom fiskerisektorn. Genom att delta i sådana projekt strävar Mowi efter att bidra till att förbättra och främja hållbarheten och innovationen inom fiskodlingsbranschen både i Europa och i Norge.

Sammanfattningsvis fortsätter Mowi att forska och investera för att förbättra sin verksamhet och bidra till en hållbar och effektiv produktion av lax.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *