Investeringar i medicin mot fetma 2023 – Eli Lilly

Eli Lilly är ett globalt läkemedelsföretag med fokus på att utveckla innovativa behandlingar inom olika terapiområden, bland annat fetma och alzeimers. Här är en mer utförlig beskrivning av några av Eli Lillys mediciner och deras forskning inom olika områden:

  1. Trulicity (dulaglutid): Trulicity är en GLP-1 receptoragonist som används för behandling av typ 2-diabetes. Det injiceras en gång i veckan och hjälper till att reglera blodsockernivåerna genom att stimulera insulinfrisättning och minska aptiten. Trulicity har också visat sig bidra till viktminskning hos personer med fetma och används ibland som en del av viktminskningsprogram.
  2. Jardiance (empagliflozin): Jardiance tillhör en klass av läkemedel som kallas SGLT2-hämmare och används huvudsakligen för behandling av typ 2-diabetes. Det fungerar genom att minska reabsorptionen av glukos i njurarna och öka utsöndringen av glukos i urinen. Utöver sina blodsockersänkande effekter har Jardiance också visat sig minska risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer med diabetes.
  3. Verzenio (abemaciclib): Verzenio är en läkemedelskandidat som används för behandling av bröstcancer. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas CDK4/6-hämmare och fungerar genom att hämma proteinkinaserna CDK4 och CDK6, vilka är involverade i celldelningsprocessen. Verzenio används i kombination med andra behandlingar för att bekämpa avancerad eller metastaserande bröstcancer.

Förutom dessa specifika läkemedel bedriver Eli Lilly också forskning inom flera områden, inklusive neurologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, smärthantering och psykiatri. Till exempel har de varit involverade i utvecklingen av behandlingar för Alzheimers sjukdom, migrän, psoriasis och depression.

Eli Lilly investerar stort i forskning och utveckling för att upptäcka och utveckla nya behandlingsalternativ inom olika terapiområden. Deras mål är att förbättra patienters livskvalitet genom innovativa läkemedel och terapier. Det är viktigt att notera att den specifika användningen av deras mediciner och deras tillgänglighet kan variera beroende på land och godkännanden från tillsynsmyndigheter. För att få detaljerad information om specifika mediciner och forskningsområden är det alltid bäst att rådgöra med en läkare eller besöka Eli Lillys officiella webbplats.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.

Kan man tjäna pengar på ChatGPT?


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *