10 till legendariska begrepp inom finans och investeringar


Här är ytterligare 10 legendariska begrepp inom finansvärlden:

  1. The Great Recession: Detta hänvisar till den globala ekonomiska nedgången som inträffade från slutet av 2007 till början av 2009. Det var den värsta recessionen sedan den stora depressionen och orsakades av en kombination av faktorer, inklusive finanskrisen och fastighetskrisen i USA.
  2. Gold Standard: Detta var ett monetärt system där valutor var direkt kopplade till och kunde omvandlas till en viss mängd guld. Gold Standard var vanligt förekommande under stora delar av 1800- och tidigt 1900-tal, men övergavs av de flesta länder under 1900-talet.
  3. Leveraged Buyout (LBO): Detta är en affärstransaktion där ett företag köps genom att använda en stor mängd lån eller skuldkapital. LBO:er kan vara riskfyllda och innebära hög skuldsättning för att finansiera förvärvet.
  4. Quantitative Easing (QE): Detta är en monetärpolitisk åtgärd som vidtas av centralbanker för att stimulera ekonomin. Det innebär att centralbanken köper tillgångar, vanligtvis statsobligationer, för att öka penningmängden och sänka räntorna.
  5. Flash Crash: Detta hänvisar till plötsliga och dramatiska börsnedgångar som inträffar på mycket kort tid, ibland bara några minuter. Flash crashes kan vara resultatet av tekniska fel, algoritmisk handel eller panik på marknaden.
  6. IPO (Initial Public Offering): Detta är den första gången ett företag erbjuder sina aktier till allmänheten genom att lista dem på en börs. IPO:er ger investerare möjlighet att köpa aktier i ett företag under dess tidiga skede.
  7. Pump and Dump: Detta är en manipulativ handelspraxis där en person eller grupp medvetet sprider positiva nyheter och hype om en aktie för att öka dess pris. När priset har stigit tillräckligt högt säljer manipulatorerna sina aktier och priset kraschar.
  8. Margin Call: Detta är en situation där en mäklare eller långivare kräver en investerare att sätta in mer pengar på sitt konto för att täcka förluster på investeringar som finansierades med lånade medel. En margin call kan uppstå när investeringen går dåligt och investerarens eget kapital minskar.
  9. Short Squeeze: Detta är en situation där investerare som har tagit korta positioner i en aktie blir tvungna att köpa tillbaka aktien till höga priser för att täcka sina förluster. Detta kan leda till en snabb och dramatisk ökning av aktiepriset.
  10. Insider Trading: Detta är handel med aktier eller andra finansiella tillgångar baserat på icke-offentlig information om företaget.

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *