Air Products and Chemicals – en (vätgas) utdelningsaktie i världsklass

Introduktion:

Privata Affärer nämner i inlägget Utdelningshöjarna som trumfat inflation i 40 år Air Products and Chemicals. Vi beslutade oss att titta närmare på bolaget. Air Products and Chemicals har inte bara en framstående position inom branschen, utan har också visat sig vara en pålitlig utdelningshöjare över tid. I det här blogginlägget kommer vi att utforska Air Products and Chemicals, dess verksamhet, finansiella prestation och varför det kan vara en attraktiv aktie för långsiktiga investerare.

Företagsprofil:

Air Products and Chemicals, grundat 1940, är ett globalt ledande företag inom industriella gaser och kemikalier. Företaget erbjuder en bred portfölj av produkter och tjänster inom områden som till exempel vätgas, syrgas, kväve och helium. Dessa gaser används i en mängd olika industrier, inklusive energi, elektronik, metallurgi, livsmedel och läkemedel. Air Products and Chemicals produkter är intressanta inte minst för klimatomställningen. De är betydande spelare inom vätgasekonomin, genom sin leverans av utrustning för tillverkning av vätgas. Air Products and Chemicals har etablerat sig som en nyckelspelare inom den globala kemikalieindustrin genom sitt engagemang för innovation och kvalitet.

Finansiell prestation:

En av de mest anmärkningsvärda aspekterna hos Air Products and Chemicals är dess förmåga att generera stabil och ökande vinst över tiden. Företaget har en imponerande finansiell historia och har visat en kontinuerlig tillväxt under de senaste åren. I sin senaste rapporterade kvartalsvinst ökade företaget sin omsättning med 8% jämfört med föregående år, vilket visar på en hälsosam affärsverksamhet.

Utdelningshistorik:

En av de mest lockande aspekterna med att investera i Air Products and Chemicals är dess anmärkningsvärda utdelningshistorik. Företaget har en lång historia av att höja sina utdelningar år efter år, vilket gör det till en attraktiv aktie för utdelningsinvesterare. Under de senaste 38 åren har Air Products and Chemicals ökat sina utdelningar i rad, och det finns inga tecken på att de planerar att avbryta denna imponerande trend. Detta visar företagets engagemang för att skapa värde för sina aktieägare och deras förtroende för framtida tillväxt och lönsamhet.

Starka grundläggande faktorer:

Air Products and Chemicals har flera starka grundläggande faktorer som kan vara attraktiva för investerare. För det första är företaget verksamt inom en bransch som har stabila och långsiktiga tillväxtmöjligheter. Efterfrågan på industriella gaser och kemikalier förväntas fortsätta att öka i takt med att nya industrier och teknologier utvecklas. Air Products and Chemicals har också etablerat starka relationer med sina kunder.

image
En översikt över Air Products and Chemicals. Aktien har för närvarande ett P/E tal på 27,46 och 172 ägare hos Avanza. Utdelningen ligger på 2,5 %.

Air Products and Chemicals bedriver aktiv forskning och utveckling inom flera områden för att fortsätta vara en innovativ och konkurrenskraftig aktör inom sin bransch. Här är några av de områden där företaget har fokuserat sin forskning och som visar lovande framtidspotential:

  1. Väteenergi och vätgasinfrastruktur: Air Products and Chemicals är en ledande aktör inom produktion och distribution av vätgas, vilket har blivit alltmer relevant i övergången till förnybar energi och vätgas som en ren energikälla. Företaget fortsätter att investera i teknik och infrastruktur för att möjliggöra vätgasbaserade lösningar för transport, energilagring och industriella tillämpningar.
  2. Koldioxidavskiljning och kolsänkning: Air Products and Chemicals forskar aktivt inom området koldioxidavskiljning och användning (CCU) samt kolsänkningsteknologier. Genom att utveckla effektiva och hållbara metoder för att avskilja och omvandla koldioxid kan företaget bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och möjliggöra en mer hållbar industriell produktion.
  3. Avancerade material och tillverkning: Företaget bedriver forskning för att utveckla nya material och processer som kan förbättra effektiviteten och prestandan hos olika tillämpningar. Det kan inkludera avancerade material för elektronik, läkemedel, förpackningar och andra industrier där Air Products and Chemicals har expertis.
  4. Livsmedels- och läkemedelsindustrin: Air Products and Chemicals är aktivt involverat i forskning och innovation inom livsmedels- och läkemedelssektorn. De utvecklar bland annat tekniker och lösningar för att förbättra livsmedelsförvaring, konservering och transport samt bidra till säkerheten och effektiviteten hos läkemedelsproduktion.
  5. Industriell 3D-utskrift: Ett annat område där Air Products and Chemicals har intressen är inom industriell 3D-utskrift och additiv tillverkning. Företaget har investerat i forskning och utveckling av innovativa material och processer som möjliggör högkvalitativ 3D-utskrift för olika industrier, inklusive fordonsindustrin, flyg- och rymdteknik och medicinsk utrustning.

Genom att bedriva forskning och utveckling inom dessa områden strävar Air Products and Chemicals efter att vara en ledande aktör inom framtidens industriella och hållbara lösningar.

Se också

5 olika kemiföretag att investera i

Bästa vätgasaktierna i juni 2023

13 bästa vätgasaktierna juni 2023

Bästa vätgasaktierna på börsen

Is It Time To Consider Buying Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE:APD)?

Air Products and Chemicals – short term pain but long term gain

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *