Investeringar 2023 – vad är contango och backwardation?

Contango och backwardation är termer som används inom finansmarknaderna för att beskriva relationen mellan terminskontrakt och spotpriser för råvaror eller finansiella tillgångar. Dessa termer är viktiga för investerare och handlare eftersom de kan utnyttjas för att generera vinster genom olika strategier.

  1. Contango: Contango är en situation där terminskontraktet för en tillgång handlas till en högre prisnivå än det nuvarande spotpriset på samma tillgång. Det innebär att investerare måste betala en premie för att köpa tillgången i framtiden. Contango är vanligt förekommande i marknader där det finns kostnader för att lagra eller hantera tillgången, till exempel råolja eller jordbruksprodukter.

För att tjäna pengar i en contango-marknad kan investerare använda en strategi som kallas ”carry trade”. Det innebär att de köper terminskontrakt för den underliggande tillgången och samtidigt säljer den fysiska tillgången på spotmarknaden. Genom att göra detta kan de dra nytta av skillnaden i priset mellan terminskontrakt och spotpriser. Investerares vinst kommer från den positiva ”carry” eller avkastningen som genereras genom att hålla terminskontrakten över tiden.

  1. Backwardation: Backwardation är motsatsen till contango och uppstår när terminskontraktet för en tillgång handlas till en lägre prisnivå än det nuvarande spotpriset på samma tillgång. Det innebär att investerare kan köpa tillgången billigare i framtiden än vad den för närvarande handlas för. Backwardation kan uppstå när det finns en brist på tillgångar eller när marknaden förväntar sig stigande spotpriser.

För att tjäna pengar i en backwardation-marknad kan investerare använda en strategi som kallas ”cash-and-carry”. Det innebär att de köper den fysiska tillgången på spotmarknaden och samtidigt säljer terminskontrakt för samma tillgång. Genom att göra detta kan de dra nytta av skillnaden i priset mellan terminskontrakt och spotpriser. Investerares vinst kommer från den positiva ”spread” eller differensen mellan spotpriset och terminspriset.

Det är viktigt att notera att både contango och backwardation är temporära marknadsförhållanden och att prisrelationen mellan terminskontrakt och spotpriser kan variera över tiden. Investeringar och handelsstrategier baserade på contango eller backwardation kräver noggrann övervakning av marknaden och en förståelse för faktorer som påverkar prissättningen av den underliggande tillgången.

Se även denna länk där det finns fina kurvor som visar contango och backwardation.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *