Investeringar 2023 – Vad är en bubbla på aktiemarknaden?

En bubbla på aktiemarknaden uppstår när priset på en tillgång, som till exempel aktier, överstiger sitt verkliga värde avsevärt och blir överdrivet högt i förhållande till de underliggande fundamentala faktorerna. Bubblor uppstår vanligtvis när investerare blir överdrivet optimistiska och köper tillgången till höga priser i förhoppning om att kunna sälja den till ännu högre priser i framtiden.

Det finns flera faktorer som kan bidra till uppkomsten av en bubbla på aktiemarknaden:

  1. Spekulation: När investerare blir alltför spekulativa och köper tillgångar med förväntningar om snabba vinster utan att ta hänsyn till det underliggande värdet eller företagets fundamenta.
  2. Överdriven optimism: En generell känsla av eufori och överdriven optimism kan leda till att investerare övervärderar tillgångar och driver upp priserna utan att ta hänsyn till risker och osäkerheter.
  3. Flockmentalitet: När investerare ser andra investerare göra vinster på en specifik tillgång, kan de känna sig pressade att också delta i köpandet för att inte missa möjligheterna. Detta kan leda till en ökad efterfrågan och ytterligare prisstegringar.
  4. Låg ränta och överskott av likviditet: Om det finns tillgängligt kapital och låga räntor kan investerare vara mer benägna att investera i tillgångar, vilket kan bidra till en överhettning av marknaden och skapande av en bubbla.
  5. Bristande reglering och övervakning: Om det finns bristande reglering och övervakning på finansmarknaden kan det bli en ökad risk för manipulering och överdriven prissättning av tillgångar.

Det är viktigt att notera att bubblor är unsustainable och att de i slutändan tenderar att spricka när investerare inser det överdrivna priset och börjar sälja av tillgången. När bubblan spricker kan det leda till en kraftig nedgång i priset och förluster för investerare som inte har sålt av i tid. Därför är det viktigt att vara medveten om riskerna och noggrant analysera investeringar innan man fattar beslut på aktiemarknaden.

Magisteruppsatsen ”Vad påverkar bubblan?”, av Bergström och Kesti 2008, skriver följande summering om vad som påverkar bubblor.

Att placera pengar på aktiemarknaden i syfte att få en god avkastning är för många väldigt attraktivt. De lite mer försiktiga väljer andra säkrare alternativ såsom bankkonto och räntepapper. Den stora skillnaden med att placera pengar i aktier än i räntepapper är förstås att det är högre risker i samband med aktieplaceringar. Innan en investerare väljer att positionera sig för aktiemarknaden så är det av stort intresse att kunna värdera om börsen är sunt prissatt. Att placera pengar på en kraftigt övervärderad börs kan få olyckliga följder för den enskildes ekonomi. Det vet alla som agerade på aktiemarknaden under den finansiella IT-bubblan på slutet på 90-talet. Att bubblor tenderar att uppstå har oftast sin förklaring i att aktievärderingarna överstiger det fundamentalt rätta värdet på aktierna. Kort sagt råder för hög optimism bland investerarna. Denna uppsats behandlar olika faktorer som skulle kunna ha samband med en finansiell bubbla. De faktorer som uppsatsen behandlar är:

1. Kreditulåningsandel
2. Aktiebelåningsandel
3. Utdelningsandelen i förhållande till aktieindex
4. Kritiska nivåer på P/e talet
5. Omsättningsvolymen
6. Volatiliteten

Med dessa faktorer vill vi analysera om det finns variabler som kan signalera om samband med ett överhettat tillstånd på New York börsen. Totalt 9 bubblor som existerat mellan åren 1969 och 2007 har vi valt till närmare undersökning. I varje finansiell bubbla studerar vi de sex sista månaderna i en uppgångsfas innan bubblan börjat spricka. Efter en behandling av variablerna har det visat sig vara två av variablerna som hade starka signifikanta samband med en bubbla på New York börsen. Dessa variabler är kreditutlåningsandelen och aktiebelåningsandelen. Det som även kan sägas är att volatiliteten och omsättningsvolymen på börsen inte har något tydligt samband med finansiella bubblor. Av olika problem och anledningar så har variablerna P/E-tal och utdelningsandel i förhållande till aktieindex inte kunnat analyserats. Detta är naturligtvis en stor nackdel för studien.

Slutligen kan sägas att det finns mycket skrivet om bubblor, men att de ändå tenderar att uppstå då och då.

Se också:

Bubbla – definition


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *