Investeringar 2023 – vad är och hur kan man använda Information Ratio?

Information Ratio är ett prestationsmått inom finansiering och investeringar som används för att bedöma avkastningen på en investering i förhållande till dess överavkastning relativt till en benchmark och den totala risken som investeringen har utsatts för. Information Ratio är utformat för att mäta en förvaltares förmåga att generera överavkastning utöver benchmark, justerat för den totala risken i portföljen.

För att beräkna Information Ratio, jämför man den genomsnittliga överavkastningen på en investering med dess tracking error. Tracking error är ett mått på volatiliteten eller standardavvikelsen av skillnaden mellan avkastningen på investeringen och avkastningen på benchmark. Genom att mäta överavkastningen relativt till dess volatilitet ger Information Ratio en indikation på hur effektivt en förvaltare använder information för att generera avkastning.

Formeln för Information Ratio är:

Information Ratio = (Portföljens genomsnittliga avkastning – Benchmarkens genomsnittliga avkastning) / Tracking Error

Där:

  • Portföljens genomsnittliga avkastning är den faktiska avkastningen på investeringen.
  • Benchmarkens genomsnittliga avkastning är den faktiska avkastningen på benchmark (t.ex. en indexfond).
  • Tracking Error är standardavvikelsen av differensen mellan portföljens avkastning och benchmarkens avkastning över en viss tidsperiod.

Information Ratio används för att bedöma en förvaltares skicklighet att generera avkastning utöver benchmark och mäta deras förmåga att tillföra värde genom att använda information och färdigheter vid investeringsbeslut. Ett högt Information Ratio-indikativ tyder på att förvaltaren har haft framgång med att generera överavkastning och att deras avkastning har överstigit den volatilitet eller risk som de har utsatt portföljen för.

Information Ratio kan vara användbart vid utvärdering av aktivt förvaltade fonder och portföljer, särskilt när man jämför dem med passiva investeringsalternativ som indexfonder eller ETF:er. Det ger investerare en uppfattning om hur väl en förvaltare presterar jämfört med benchmark och ger en indikation på förvaltarens förmåga att generera mervärde för investerare.

Det finns flera framstående investerare och förvaltare som värderar Information Ratio som ett viktigt mått för att bedöma investeringsprestationen. En av dessa är Bill Gross, en legendarisk investerare inom obligationsmarknaden, som betonade betydelsen av Information Ratio för att bedöma en förvaltares skicklighet att hantera risk och generera avkastning. Andra investerare och institutioner ser också Information Ratio som ett användbart verktyg för att bedöma och jämföra förvaltarens prestationer.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *