Investeringsfilosofi – Jesse Livermore

Jesse Livermore var känd för att vara en banbrytande handlare och investerare, och han utvecklade flera handelsstrategier som hade stor inverkan på marknaden. Här är några av de viktigaste handelsstrategierna som Livermore använde:

  1. Tape Reading (Läsa marknadens signaler): Livermore ansågs vara en mästare på att läsa marknadens signaler och dra slutsatser om prisrörelserna. Han studerade noggrant handelsvolymen och prisförändringarna genom att analysera kursutvecklingen i realtid på tickerbandet. Genom att följa marknadens beteende och identifiera mönster kunde han ta strategiska beslut om köp och försäljning.
  2. Pivot Points (Vändpunkter): Livermore använde pivot points för att identifiera vändpunkter i marknaden. Han tittade på tidigare högsta och lägsta priser för att avgöra var prisrörelserna sannolikt skulle ändra riktning. Genom att identifiera dessa vändpunkter kunde han positionera sig i förväg och dra nytta av prisförändringarna.
  3. Blankning (Short Selling): Livermore var en mästare på att sälja blankning, vilket innebär att han sålde aktier som han inte ägde i förväg i förhoppning om att kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris senare. Han använde teknisk analys och marknadsobservationer för att identifiera övervärderade aktier och förutse prisnedgångar. Genom att sälja blankning kunde han tjäna pengar även när marknaden var på nedgång.
  4. Riskhantering: En viktig del av Livermores strategi var att hantera riskerna på ett disciplinerat sätt. Han använde stop loss-order för att begränsa sina förluster om en handel gick emot honom. Han var också försiktig med att inte satsa för mycket av sitt kapital i en enda affär, vilket minskade risken för stora förluster. Livermore insåg vikten av att skydda sitt kapital och överleva på marknaden över tid.
  5. Psykologi och disciplin: Livermore förstod vikten av att ha rätt inställning och känslomässig kontroll vid handel. Han betonade disciplin och att följa en beprövad strategi istället för att låta känslor påverka sina beslut. Han var medveten om de psykologiska fallgroparna som handlare kan möta, till exempel girighet och rädsla, och han arbetade aktivt för att hantera dessa känslor.

Livermores handelsstrategier var banbrytande på sin tid och har fortsatt att vara inflytelserika inom handelsvärlden. Hans fokus på att läsa marknadssignaler, använda teknisk analys och hantera risker har blivit grundstenarna i många handelsstrategier som används än idag. Hans bidrag till handel och investeringar har gjort honom till en legend.

Jesse Livermore
Jesse Livermore


Det finns ingen bok författad direkt av Jesse Livermore. Han skrev aldrig en självbiografi eller publicerade något om sina egna handelsstrategier. Livermore var emellertid föremål för flera böcker som baserades på hans liv och framgångar på börsmarknaden. Här är några av de mest kända böckerna om Jesse Livermore:

  1. ”Reminiscences of a Stock Operator” av Edwin Lefèvre: Denna bok publicerades 1923 och anses vara en fiktiv biografi som bygger på Livermores liv. Den beskriver hans tidiga år som börsspekulant och ger inblick i hans handelsmetoder och psykologi. Trots att den inte skrevs av Livermore själv, har den blivit en klassiker inom handelslitteraturen och är välkänd för att ge insikter om Livermores framgångar och fallgropar.
  2. ”Jesse Livermore: World’s Greatest Stock Trader” av Richard Smitten: Denna bok publicerades 2001 och är en biografi som fokuserar på Livermores liv och karriär. Den beskriver hans framgångar, förluster och hans unika syn på marknaden. Boken ger också en djupare förståelse för Livermores handelsstrategier och filosofi.
  3. ”How to Trade in Stocks” av Jesse Livermore (Redigerad av Richard Smitten): Denna bok publicerades 1940 efter Livermores död. Den är en sammanställning av Livermores handskrivna anteckningar och ger råd om handel med aktier och investeringar. Boken innehåller tekniker och tankar om marknadspsykologi som är relevanta än idag.

Dessa böcker ger läsaren en insikt i Jesse Livermores liv, handelsmetoder och tankesätt. Även om Livermore själv inte skrev några böcker, har hans liv och framgångar påverkat generationer av handlare och investerare, och böckerna ger en möjlighet att lära sig av hans erfarenheter och strategier.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *