Investeringar 2023 – vad är tracking error och hur kan det användas?


Tracking error är ett mått som används för att mäta avvikelsen i avkastning mellan en aktivt förvaltad portfölj och dess referensindex. Det ger en indikation på hur väl en förvaltare presterar i förhållande till sitt angivna mål och jämfört med indexet som portföljen försöker replikera eller överträffa.

För att förklara tracking error i en aktieportfölj kan vi använda följande steg:

  1. Referensindex: Först måste en referensindex väljas. Det kan vara ett välkänt aktieindex, till exempel S&P 500, FTSE 100 eller NASDAQ Composite. Referensindexet representerar den bredare marknaden som portföljen ska jämföras med.
  2. Aktiv förvaltning: En aktivt förvaltad portfölj består av aktier som valts och hanteras aktivt av en förvaltare med målet att generera en överavkastning jämfört med referensindexet. Förvaltaren använder strategier som stockpicking, sektorallokering och tidpunkten för köp och försäljning för att uppnå detta.
  3. Avkastningsberäkning: Förvaltarens portföljens avkastning och referensindexets avkastning beräknas över en viss tidsperiod, vanligtvis kvartal eller årligen. Avkastningen kan vara totalavkastning (inklusive utdelningar) eller prisavkastning (endast prisförändring).
  4. Tracking error-beräkning: Tracking error beräknas som standardavvikelsen av differensen mellan portföljens avkastning och referensindexets avkastning. Det mäter alltså spridningen av avkastningsavvikelserna mellan portföljen och indexet.

En hög tracking error indikerar att den aktiva förvaltningen har avvikit signifikant från referensindexet och att portföljen inte har replikerat indexets avkastning noggrant. En låg tracking error betyder att portföljen har presterat i linje med indexet.

Tracking error kan användas på följande sätt i en aktieportfölj:

  1. Utvärdering av förvaltare: Genom att använda tracking error kan investerare utvärdera hur effektivt en förvaltare har levererat överavkastning i förhållande till det valda indexet. En förvaltare med en hög tracking error kan antingen visa en betydande överavkastning eller underavkastning.
  2. Portföljkonstruktion: Tracking error kan vara en användbar parameter vid konstruktionen av en aktieportfölj. En portfölj med en låg tracking error har en hög grad av indexlikviditet och är mer passivt förvaltad, medan en portfölj med en hög tracking error är mer aktivt förvaltad och kan generera en mer differentierad avkastning.
  3. Riskhantering: Tracking error kan också användas som ett riskmått. En hög tracking error indikerar

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *