Investeringar 2023 – bör man investera i företag som arbetar med cybersäkerhet?

I takt med den snabba digitaliseringen av samhället har behovet av robusta säkerhetslösningar ökat avsevärt. Den ökade frekvensen av cyberattacker och dataintrång har skapat en växande efterfrågan på cybersäkerhetstjänster och produkter. Här kommer jag att diskutera varför det kan vara en god idé att investera i cybersäkerhet och ge exempel på några bolag och ETF:er som kan vara intressanta för investerare.

  1. Tillväxtpotential: Den globala cybersäkerhetsmarknaden förväntas växa kraftigt i de kommande åren. Enligt olika rapporter förutspås en årlig tillväxttakt på cirka 10-15% fram till 2027. Denna tillväxt drivs av flera faktorer, inklusive ökande digitalisering, molntjänster, IoT-enheter och det ökade hotlandskapet. Investeringar i cybersäkerhet kan dra nytta av denna tillväxt och ge långsiktig avkastning.
  2. Ökat hotlandskap: Hoten mot företag och enskilda användare blir allt mer sofistikerade och omfattande. Dataintrång, utpressningstrojaner och riktade attacker har blivit vanligare. Detta har lett till ökad medvetenhet om vikten av cybersäkerhet och en ökad efterfrågan på effektiva lösningar. Företag och organisationer ser nu cybersäkerhet som en prioriterad investering för att skydda sina tillgångar och kunddata.

När det gäller specifika bolag inom cybersäkerhetssektorn finns det flera som har visat sig vara framgångsrika och är värda att överväga för investeringar. Här är några exempel:

  1. Palo Alto Networks (PANW): Palo Alto Networks är en ledande aktör inom cybersäkerhet som erbjuder ett brett utbud av lösningar, inklusive brandväggar, molnsäkerhet och nätverkssäkerhet. Företaget har en stark produktportfölj och har visat stabil tillväxt under de senaste åren.
  2. CrowdStrike Holdings (CRWD): CrowdStrike är specialiserat på molnbaserad cybersäkerhet och erbjuder en plattform för att upptäcka och förhindra cyberhot. Företaget har varit framgångsrikt i att vinna marknadsandelar och har sett en betydande tillväxt.
  3. Zscaler (ZS): Zscaler erbjuder molnbaserade säkerhetslösningar för att skydda företagets nätverk och användare mot cyberhot. Företaget har upplevt stark tillväxt och dra nytta av övergången till molnbaserade infrastrukturer.

För investerare som letar efter en bredare exponering mot cybersäkerhetsföretag finns det även ett antal intressanta ETF’r (och en fond).

  1. First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF (CIBR): CIBR är en av de största och mest populära cybersäkerhets-ETF:erna. Den följer prestandan hos Nasdaq CTA Cybersecurity Index och ger exponering mot både inhemska och internationella företag inom cybersäkerhetssektorn.
  2. ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK): HACK är en annan välkänd ETF inom cybersäkerhetssektorn. Den följer prestandan hos Prime Cyber Defense Index och innehåller företag som är aktiva inom nätverkssäkerhet, kryptering, brandväggar och andra cybersäkerhetsrelaterade områden.
  3. Global X Cybersecurity ETF (BUG): BUG är en ETF som ger exponering mot globala företag inom cybersäkerhetssektorn. Den följer Solactive Global Cybersecurity Index och inkluderar företag som verkar inom olika områden av cybersäkerhet, inklusive molnbaserad säkerhet och säkerhetsanalys.
  4. iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK): IHAK är en ETF som kombinerar cybersäkerhet med tekniksektorn. Den följer prestandan hos NYSE FactSet Global Cyber Security Index och ger investerare exponering mot både cybersäkerhetsbolag och teknikbolag som är relevanta för cybersäkerhetssektorn.

Dessa ETF:er ger investerare möjlighet att diversifiera sina investeringar över flera bolag inom cybersäkerhetssektorn och dra nytta av tillväxtpotentialen inom branschen. Det är alltid viktigt att göra sin egen forskning och överväga faktorer som kostnader, tillgångssammansättning och historisk avkastning innan man fattar beslut om investeringar.

En fond som man kan överväga heter Allianz Cyber Security AT USD Acc.

En vanlig tumregel är att ha en diversifierad portfölj med en rimlig exponering mot cybersäkerhet. Ett möjligt riktmärke kan vara att tilldela mellan 5% och 10% av portföljen till cybersäkerhet, men det är viktigt att komma ihåg att detta är bara en generell riktlinje och inte en absolut regel.

Det är också viktigt att göra noggranna analyser av enskilda företag och deras fundamentala styrkor och svagheter inom cybersäkerhetssektorn. Det kan vara klokt att överväga att konsultera en finansiell rådgivare eller expert inom cybersäkerhet för att få mer specifik rådgivning baserad på individuella mål och omständigheter.

Se även:

De bästa cybersäkerhetsaktierna i Maj 2023.

De 12 bästa cybersäkerhetsaktierna att köpa i mars 2023.

Avanza tipsar om 8 heta cybersäkerhetsaktier

Investera i cybersäkerhet

Bästa cybersäkerhetsaktierna 2023

5 bästa cybersäkerhetsaktierna 2023

Investera i cybersäkerhet

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *