Investeringar 2023 – är det rätt läge att köpa John Deere?

Motley Fool skriver om 3 ”once-in-a-generation” köptillfällen för tålmodiga investerare. John Deere är ett av bolagen.
Artikeln beskriver hur Deere, tillverkare av jordbruks- och anläggningsmaskiner, har presterat starkt och överträffat förväntningarna i flera kvartal. Trots detta är investerare skeptiska till företagets fortsatta framgång, vilket har påverkat aktiekursen negativt på senare tid. Trots nedgången understryks det att Deere fortfarande har haft en betydande kursuppgång under de senaste åren, och dess avkastning har överträffat S&P 500 och Nasdaq Composite.

Deere rapporterade en imponerande kvartalsvinst som överträffade förväntningarna, men aktiekursen sjönk ändå under den volatila handelsdagen. Författaren menar att Deere-aktien nu ser för billig ut för att ignorera och utgör en av de bästa lågriskmöjligheterna på marknaden. Deeres uppdaterade prognoser för 2023 förutspår en imponerande nettovinst på 9,25 till 9,5 miljarder dollar.

Artikeln framhåller att Deere befinner sig i en gynnsam fas av sin cykel och har uppvisat en imponerande tillväxt i nettoinkomsten. Under 2021 fördubblades Deeres nettoinkomst till 5,96 miljarder dollar och fortsatte att öka till 7,13 miljarder dollar under 2022. Författaren noterar att Deere kan komma att generera mer nettoinkomst under tidsperioden 2021-2023 än vad företaget gjorde under de åtta föregående åren tillsammans.

Den höga lönsamheten väntas gynna investerare på kort sikt genom utdelningshöjningar och återköp av aktier. På längre sikt kommer Deere ha mer kapital att investera i hållbarhet, automation och artificiell intelligens.

Artikeln betonar att Deere-aktien är relativt billig med en framtida pris/förtjänst (P/E) på cirka 11,6. Även om cykliska aktier tenderar att ha låga P/E-tal under högkonjunktur anses Deere vara särskilt lågt värderad, vilket ger en säkerhetsmarginal även om vinsterna skulle minska.

Sammanfattningsvis framhåller artikeln att Deere har potentialen att vara en långsiktig investering för tålmodiga investerare, med en stark ekonomisk prestation, låg värdering och möjligheter att investera i framtidsinriktade områden.

Se också detta inlägg om varför man kan överväga John Deere som en investering i AI utvecklingen.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *