Investera i utdelningsaktien 3M – en dividend aristocrat

3M är en dividend aristocrat med en utdelning som för närvarande 6 %. Företagets förmodligen mest kända produkt är post-it lappar. Aktien har backat det senaste året, de senaste 3 åren och de senaste 5 åren. Historiken är således något dyster. Aktien har i princip halverats de senaste 5 åren.

P/E Talet ligger på 10 och aktien har ca 5000 ägare på Avanza.

image
En översikt av 3M. Källa Avanza.

3M är ett globalt mångsidigt teknikföretag som bedriver verksamhet inom flera olika affärsområden. Bolaget är känt för sin innovationskultur och levererar lösningar inom industri, hälsovård, transport, konsumtionsvaror, säkerhet och elektronik.

Här är en översikt över några av 3M:s huvudsakliga affärsområden:

 1. Industri: 3M erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar för industrisektorn. Det inkluderar bland annat slipmaterial, tejp, lim, skyddsutrustning, adhesiva produkter, rengörings- och underhållsprodukter samt avancerade material för användning inom olika branscher som fordonsindustrin, tillverkningssektorn och elektronikindustrin.
 2. Hälsovård: 3M är aktivt inom hälsovårdssektorn och erbjuder innovativa produkter och lösningar för medicinska och dentala tillämpningar. Bolaget tillverkar bland annat självhäftande kirurgiska tejp, medicinsk utrustning, infektionskontrollprodukter, tandvårdsprodukter och elektroniska medicinska register.
 3. Elektronik och energi: Inom detta affärsområde tillhandahåller 3M lösningar för elektronikproduktion, inklusive adhesiva produkter, termisk ledningsförmåga, skärmteknik och kretskortsmaterial. Bolaget erbjuder även energilösningar som solfilmer och ljusstyrningsteknologi för att förbättra energieffektiviteten och hållbarheten i byggnader.
 4. Säkerhet och grafik: 3M erbjuder ett brett utbud av produkter och system för säkerhet och grafik, inklusive reflexmaterial, skyddskläder, trafikskyltar, fordonsgrafik och skyddsfilm för att förbättra säkerheten och synligheten i olika miljöer.

Det är viktigt att notera att 3M inte offentliggör specifika uppgifter om lönsamheten för varje enskilt affärsområde. Dock har företaget historiskt sett haft en bred portfölj av produkter och lösningar som har genererat intäkter och vinst. Vissa affärsområden kan vara mer lönsamma än andra beroende på faktorer som efterfrågan, konkurrens och kostnadsstrukturen.


3M har en stark position inom flera branscher och har en imponerande historia av innovation och produktutveckling. När vi ser framåt finns det flera spännande områden och produkter som 3M kan förväntas fokusera på:

 1. Hållbara lösningar: Hållbarhet är en avgörande faktor för framtidens företag, och 3M har tagit tydliga steg mot att minska sin miljöpåverkan och erbjuda hållbara lösningar. Framöver kan vi förvänta oss att 3M kommer fortsätta utveckla och lansera produkter och teknologier som hjälper kunder att minska sin egen miljöpåverkan. Det kan inkludera produkter inom energieffektivitet, förnybar energi, vattenrening och återvinningslösningar.
 2. Digitalisering och smarta lösningar: Som teknikens framfart fortsätter kommer 3M förmodligen att utnyttja digitalisering och smarta lösningar för att förbättra sina befintliga produkter och skapa nya. Inom hälsovårdssektorn kan vi se fram emot fortsatt utveckling av digitala hälsovårdsteknologier och medicinsk bildbehandling för att förbättra diagnostik och behandling. Inom elektronik- och energisektorn kan 3M fortsätta att utveckla avancerade material och komponenter för att möjliggöra smartare och mer effektiva elektronikprodukter.
 3. Innovativa material och nanoteknik: 3M har en djup förståelse för materialvetenskap och har en lång historia av att utveckla innovativa material. Framöver kan vi förvänta oss att 3M fortsätter att utforska och utveckla nya material och nanoteknik. Detta kan omfatta material med avancerade egenskaper, som självläkande material, självrengörande ytor och material med unika termiska eller elektriska egenskaper. Dessa material kan tillämpas inom olika branscher, inklusive fordonsindustrin, elektronik, byggbranschen och mer.
 4. Hälsa och välbefinnande: Med ökande medvetenhet om hälsa och välbefinnande kommer 3M förmodligen att fortsätta utveckla produkter och lösningar som främjar en hälsosam livsstil och förbättrar människors välbefinnande. Det kan inkludera avancerade självhäftande bandage och sårbehandlingslösningar, innovativa produkter för oral hälsa och tandvård, samt produkter för personlig skyddsutrustning och luftkvalitet.
 5. 3D-utskrift och additiv tillverkning: 3D-utskrift och additiv tillverkning har potentialen att förändra tillverkningsindustrin och möjliggöra anpassade och komplexa produkter. 3M kan förväntas fortsätta utforska möjligheterna inom detta område.

Vad det gäller marknader säljer 3M sina produkter och lösningar över hela världen. Bolaget har en stark global närvaro och har etablerat sig på olika marknader. Här är några av de viktigaste marknaderna där 3M är verksamt:

 1. Nordamerika: 3M har en betydande verksamhet i USA och Kanada, där bolaget betjänar en rad olika industrier och sektorer, inklusive fordonsindustrin, hälsovårdssektorn, tillverkningssektorn och elektroniksektorn.
 2. Europa: 3M är väl etablerat på den europeiska marknaden och bedriver affärsverksamhet över hela kontinenten. Stora marknader inkluderar Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Företaget betjänar olika sektorer, inklusive industri, hälsovård, transport och konsumtionsvaror.
 3. Asien och Stillahavsområdet: 3M har en betydande närvaro i Asien och säljer produkter och lösningar på flera marknader, inklusive Kina, Japan, Indien och Sydkorea. Denna region är viktig för 3M:s tillväxtstrategi och företaget fortsätter att utöka sin närvaro och investera i nya marknader inom området.
 4. Övriga världen: Utöver de tidigare nämnda regionerna bedriver 3M verksamhet på flera andra marknader runt om i världen. Det inkluderar Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och andra mindre marknader.

När det gäller att betrakta 3M som ett bet på emerging markets beror det på dina investeringsmål och risktolerans. Emerging markets kan erbjuda möjligheter till tillväxt och expanderande marknader. 3M har en stark global närvaro och kan potentiellt dra nytta av tillväxten inom dessa marknader.

3M är den näst bästa dividend aristocraten att investera i för närvarande enligt Suredividend. Läs mer i artikeln.

Den kritiska frågan innan man väljer att investera i 3M är om man tror att aktien skall kunna vända den negativa trenden. Den må vara relativt billig nu, men det kan vara klokt att vänta tills trenden blir positiv.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *