Investeringar 2023 – ytterligare 10 mått på risk

Här är ytterligare 10 riskmått som används inom investeringar. Dessa är kanske inte lika vanliga, men kan absolut vara användbara.

  1. Tracking Error: Tracking Error mäter avvikelsen i avkastning mellan en aktivt förvaltad portfölj och dess referensindex. Det används för att bedöma hur väl en förvaltare presterar i förhållande till sitt angivna mål.
  2. Maximum Drawdown: Maximum Drawdown mäter den största procentuella minskningen från en investerings högsta värde till dess lägsta värde över en viss tidsperiod. Det ger en uppfattning om den största förlusten en investering kan uppleva.
  3. Conditional Value at Risk) CVaR): CVaR, även känd som Expected Shortfall, är ett riskmått som mäter den förväntade förlusten utöver VaR-nivån. Det ger en indikation på den potentiella förlusten bortom VaR-nivån.
  4. Jensen’s Alpha: Jensen’s Alpha mäter den överavkastning som en investering eller portfölj genererar i förhållande till dess förväntade avkastning baserat på dess systematiska risk. Det används för att bedöma den alfa som genereras genom aktiv förvaltning.
  5. Treynor Ratio: Treynor Ratio mäter den riskjusterade avkastningen för en investering genom att dela dess överavkastning med dess beta. Det fokuserar på den systematiska risken och används för att bedöma prestationen hos en portfölj eller en investering i förhållande till marknadsrisken.
  6. Information Ratio: Information Ratio mäter den överavkastning som genereras av en aktiv förvaltare per enhet av risken som tas. Det används för att bedöma förvaltarens förmåga att generera överskottsinformation och alfa.
  7. Upside Potential Ratio (UPR): UPR mäter den förväntade avkastningen på en investering vid positiva marknadsrörelser, jämfört med dess nedsida. Det ger en indikation på den potentiella avkastningen vid positiva marknadsförhållanden.
  8. Sortino Ratio: Sortino Ratio liknar Sharpe-kvoten, men den mäter endast den negativa avvikelsen från den förväntade avkastningen vid beräkningen av risken. Det ger en bättre indikation på riskjusterad avkastning genom att fokusera på nedsiderisken.
  9. Skewness: Skewness mäter snedheten i fördelningen av avkastningen för en investering eller portfölj. Det indikerar om fördelningen är asymmetrisk, det vill säga om det finns en övervikt av positiva eller negativa avkastningsutfall.
  10. Kurtosis: Kurtosis mäter ”fettheten” eller ”tunna svansen” i fördelningen av avkastningen för en investering eller portfölj. Det indikerar om fördelningen har en högre koncentration av extremvärden än vad som förväntas i en normalförd

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *