Investeringar 2023 – var är carry och hur kan det påverka din avkastning?

Inom investeringar refererar carry till den avkastning eller kostnad som genereras genom att hålla en position över tid. Det kan vara relaterat till skillnader i räntor, valutakurser eller prisskillnader mellan olika tillgångar eller marknader. Carry handlar om att dra nytta av dessa skillnader för att skapa positiva avkastningsströmmar.

Inom ränteinvesteringar kan carry uttryckas som skillnaden mellan den ränta som betalas på tillgångar med högre ränta, såsom obligationer med hög ränta, och den ränta som betalas på finansieringen av dessa tillgångar. Om den innehavda tillgången genererar en högre ränta än vad det kostar att finansiera den, kommer det att generera en positiv carry.

Inom valutahandel handlar carry om att dra nytta av skillnaden i räntor mellan två valutor. Om en investerare tar en lång position i en valuta med högre ränta och en kort position i en valuta med lägre ränta, kan de tjäna på ränteskillnaden. Detta kallas även carry trade.

Carry kan också vara relevant inom andra tillgångsklasser. Till exempel kan det finnas carry inom råvaror där lagringskostnader och räntor spelar en roll. I aktiemarknaden kan carry referera till utdelningar som betalas ut av företag till aktieägarna.

För att utnyttja carry-möjligheter måste investerare bedöma riskerna noggrant. Carry-trade kan vara föremål för valutarisk, ränterisk och kreditrisk. Till exempel kan valutakurserna röra sig i motsatt riktning och eliminera den förväntade carry-vinsten. Det är viktigt att förstå att carry inte är garanterad och att det finns risker för att förlora pengar.

Carry är en viktig faktor att beakta inom investeringar eftersom den kan påverka avkastningen och riskerna i en portfölj. Investeringar med positiv carry kan ge en konstant inkomstström och bidra till portföljens totala avkastning över tid. Samtidigt kan carry också vara en källa till risk om marknadsförhållanden förändras eller om det finns obalanser som kan leda till oväntade förluster.

För att använda carry i investeringsbeslut måste investerare övervaka marknadstrender, ränteskillnader och andra relevanta faktorer. Det kräver också noggrann riskhantering för att hantera eventuella förluster som kan uppstå om carry-strategin inte utvecklas som förväntat.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *