Investeringar 2023 – vad är VAR (Value-at-risk)

Value at Risk (VaR) är en kvantitativ metod som används för att bedöma och hantera finansiell risk. Det mäter den maximala möjliga förlusten som kan uppstå i en investering eller portfölj under en given tidsperiod och med en viss sannolikhet. VaR används inom finanssektorn för att bedöma riskerna i olika tillgångar och portföljer.

VaR beräknas med hänsyn till tre huvudsakliga faktorer: tidsperiod, signifikansnivå och portföljvärde.

  1. Tidsperiod: VaR beräknas för en specifik tidsperiod, till exempel en dag, en vecka eller en månad. VaR tar hänsyn till historisk prisdata och volatilitet under den valda tidsperioden för att bedöma risken.
  2. Signifikansnivå: Signifikansnivån eller sannolikheten representerar den förväntade frekvensen av förluster. En vanligt förekommande signifikansnivå är 95%, vilket innebär att VaR beräknas för den största förlusten som kan förväntas inträffa med 5% sannolikhet under den valda tidsperioden.
  3. Portföljvärde: VaR tar hänsyn till det totala värdet på den finansiella portföljen eller investeringen. Genom att bedöma volatiliteten och korrelationen mellan olika tillgångar i portföljen kan VaR ge en uppskattning av den maximala förlusten som kan inträffa inom den valda tidsperioden.

Det finns olika metoder för att beräkna VaR, inklusive historisk simulering, parametrisk metod och Monte Carlo-simulering.

  • Historisk simulering: Denna metod använder historisk prisdata för att bedöma volatiliteten och prisrörelserna i tillgångarna. Genom att applicera den valda signifikansnivån på historiska prisförändringar kan VaR beräknas.
  • Parametrisk metod: Denna metod antar en viss sannolikhetsfördelning för prisförändringarna och använder statistiska tekniker för att uppskatta parametrarna för denna fördelning. Vanligtvis används normalfördelningen, men det kan finnas andra fördelningar som används beroende på tillgångarnas egenskaper.
  • Monte Carlo-simulering: Denna metod använder slumpmässiga simuleringar för att generera olika scenarier för prisrörelserna i tillgångarna. Genom att simulera ett stort antal möjliga scenarier kan VaR beräknas baserat på den valda signifikansnivån.

VaR kan vara användbart för att bedöma risknivån i en portfölj och fatta informerade beslut om riskhantering och diversifiering. Det kan också användas för att fastställa kapitalkrav för finansiella institutioner och företag.

Se också Value at risk – what is it and how do you calculate it?


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *