Investeringar 2023: Bör man ha ”soft commodities” som en del av en väldiversifierad portfölj?

Soft commodities, eller mjuka råvaror, är råvaror som är baserade på jordbruket, såsom kaffe, bomull, socker och kakao. Att inkludera mjuka råvaror i en väldiversifierad portfölj kan ha både fördelar och nackdelar.

Fördelar:

  1. Diversifiering: Mjuka råvaror kan ha en annan marknadsdynamik än andra tillgångar, såsom aktier och obligationer. Att inkludera mjuka råvaror i portföljen kan bidra till att minska risken genom att sprida portföljen över flera tillgångsklasser.
  2. Inflationshedge: Soft commodities kan fungera som en inflationshedge eftersom priserna på mjuka råvaror tenderar att öka under hög inflation. Inkludering av mjuka råvaror i portföljen kan därför skydda mot inflationens effekter på portföljens värde.
  3. Globalt utbud och efterfrågan: Mjuka råvaror handlas globalt och efterfrågan på dem kan variera beroende på faktorer som väderförhållanden och politiska beslut. Att ha mjuka råvaror i portföljen kan ge exponering mot dessa globala trender.

Nackdelar:

  1. Volatilitet: Mjuka råvaror kan ha hög volatilitet, vilket kan öka risken i portföljen.
  2. Produktion och distribution: Mjuka råvaror är utsatta för produktions- och distributionsrisker, såsom naturkatastrofer och politiska händelser, vilket kan påverka tillgång och efterfrågan och därmed priserna.
  3. Svårigheter med att investera: Att investera i mjuka råvaror kan vara komplicerat och kräva särskild kunskap och erfarenhet. Det kan också kräva att man investerar i terminer eller andra derivatinstrument som kan vara mer komplicerade än att investera i traditionella tillgångar.

Sammanfattningsvis kan mjuka råvaror vara en fördelaktig komponent i en väldiversifierad portfölj genom att bidra till att minska risken och ge exponering mot globala trender. Men det är också viktigt att förstå och hantera de potentiella nackdelarna som volatilitet, produktions- och distributionsrisker och svårigheter med att investera i mjuka råvaror.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *