Investeringar 2023 – Optioner – vad betyder Delta, Gamma, Theta, Vega och Rho

Inom finans används de grekiska bokstäverna som förkortning för olika mått som beskriver beteendet för optioner och andra derivatinstrument. De fem viktigaste grekerna är:

Delta (Δ): Delta mäter känsligheten hos priset för en option gentemot förändringar i priset på den underliggande tillgången. Det representerar förändringen i optionens pris för en punktförändring i priset på den underliggande tillgången. En köpoption har en positiv delta, medan en säljoption har en negativ delta.

Gamma (Γ): Gamma mäter hastigheten på förändringen i en options delta som svar på förändringar i priset på den underliggande tillgången. Det representerar förändringen i delta för en punktförändring i priset på den underliggande tillgången. Gamma är högst för at-the-money optioner och minskar när optionen rör sig in eller ut ur pengarna.

Theta (Θ): Theta mäter takten på tidsförfallet för en option. Det representerar förändringen i optionens pris på grund av tidens gång. Theta är negativ för både köp- och säljoptioner, vilket betyder att optionens värde minskar över tid.

Vega (ν): Vega mäter känsligheten hos priset på en option gentemot förändringar i underförstådd volatilitet. Det representerar förändringen i optionens pris för en procentuell förändring i underförstådd volatilitet. Vega är högst för at-the-money optioner och minskar när optionen rör sig in eller ut ur pengarna.

Rho (ρ): Rho mäter känsligheten hos priset på en option gentemot förändringar i räntorna. Det representerar förändringen i optionens pris för en procentuell förändring i räntorna. Rho är positiv för köpoptioner och negativ för säljoptioner.

Dessa grekiska bokstäver används av handlare för att hantera risk och analysera potentiella vinster och förluster för deras optionspositioner.

Se också

Using the ”greeks” to understand options

Delta – definition

Vad är binära uppslag/par? – Definition för binära optioner

Nordnet event om optioner 2020

Vad är Vega?

Kategori: Optioner

Investorunner – vad är optioner?

Du kan använda dig av ”grekerna” för att förstå optioner
Optioner – förklaring av ”grekerna”

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *