Investeringar – vad betyder alfa och beta och hur kan man använda det för att öka sin riskjusterade avkastning?

Alpha och beta är vanligt förekommande termer inom finans och investeringar, särskilt när det gäller aktier. Dessa mått hjälper investerare att förstå risken och avkastningen på deras investeringar och fatta informerade beslut.

Alpha: Alpha är ett mått på en investerings prestation jämfört med dess referensindex. Det indikerar hur mycket överavkastning en investering har genererat jämfört med vad som skulle förväntas givet dess risknivå. Positiv alpha indikerar att en investering har överträffat sitt referensindex, medan negativ alpha indikerar underprestation.

Till exempel, anta att en aktie har en positiv alpha på 1,5. Detta innebär att den har överträffat sitt referensindex med 1,5% efter justering för risk. Å andra sidan indikerar en negativ alpha på -1,5 att investeringen har underpresterat sitt referensindex med 1,5%.

Beta: Beta mäter känsligheten hos en investerings avkastning till förändringar på marknaden. Det jämför volatiliteten för en aktie med den för bredare marknadsindex. Marknadsindex tilldelas en beta på 1, så om en aktie har en beta på 1, innebär det att dess avkastning följer marknaden. Om en aktie har en beta som är större än 1, är den mer volatil än marknaden, och om den har en beta som är mindre än 1, är den mindre volatil än marknaden.

Till exempel, anta att en aktie har en beta på 1,5. Detta innebär att dess avkastning förväntas röra sig 1,5 gånger mer än den bredare marknaden. Om marknaden går upp med 10%, förväntas aktien gå upp med 15%, och om marknaden går ner med 10%, förväntas aktien gå ner med 15%.

Nedan följer de matematiska formlerna för alfa och beta:

Alfa: Alfa kan beräknas som differensen mellan den faktiska avkastningen på en investering (Ri) och den förväntade avkastningen baserat på dess risknivå (Rf och Rm). Formeln för alfa är:

α = Ri – [Rf + β(Rm – Rf)]

Där:

  • Ri är den faktiska avkastningen på investeringen.
  • Rf är riskfri ränta.
  • Rm är avkastningen på marknaden.
  • β är betavärdet för investeringen.

Beta: Beta kan beräknas som kovariansen mellan avkastningen på en investering (Ri) och avkastningen på marknaden (Rm), dividerat med variansen för avkastningen på marknaden. Formeln för beta är:

β = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)

Där:

  • Cov(Ri, Rm) är kovariansen mellan investeringens avkastning och marknadens avkastning.
  • Var(Rm) är variansen för marknadens avkastning.

Hur kan då detta användas? Se nedan för exempel.

Alfa” i investeringstermer betyder avkastning som överträffar marknadens genomsnittliga avkastning. Det kan uppstå på olika sätt och det finns flera scenarier där en fondförvaltare eller privatperson kan använda sig av alfa i sina investeringar.

Här är några exempel:

  1. Aktiv förvaltning: Fondförvaltare som arbetar med aktiv förvaltning kan använda sig av alfa genom att identifiera undervärderade eller övervärderade aktier eller andra tillgångar. Genom att köpa aktier i undervärderade företag och sälja aktier i övervärderade företag kan de generera en högre avkastning än marknaden i genomsnitt.
  2. Hedgefonder: Hedgefonder använder ofta strategier som syftar till att generera alfa. Till exempel kan de använda sig av derivat, optioner och andra finansiella instrument för att dra nytta av prisrörelser på marknaden och skapa alfa.
  3. Privatpersoner: Privatpersoner kan också söka alfa genom att investera i mindre kända eller mindre populära företag eller branscher där det kan finnas potential för högre avkastning. Detta kan dock innebära högre risk och kräver ofta mer research och kunskap om marknaden.

Här är ett konkret exempel.

Antag att du investerar i en fond som fokuserar på aktier inom tekniksektorn. Fondförvaltaren har en strategi som syftar till att hitta undervärderade teknikaktier och generera alfa genom att investera i dem.

Under en given period (till exempel ett år) har fonden genererat en avkastning på 20% medan teknikindexet (som representerar tekniksektorns genomsnittliga avkastning) har ökat med 15%. I det här fallet är fondens alfa 5% (20% – 15%). Det betyder att fondförvaltaren har lyckats generera 5% mer avkastning än teknikindexet genom att identifiera undervärderade teknikaktier och köpa dem.

För att räkna ut alfa kan man använda följande formel:

Alfa = Portföljens avkastning – (Riskfri ränta + Beta * (Marknadens avkastning – Riskfri ränta))

Där Beta är ett mått på hur mycket en portfölj rör sig i relation till marknaden, och Riskfri ränta är den avkastning man kan få på en riskfri investering, t.ex. statsobligationer.

Det kan vara svårt att räkna ut alfa på egen hand, så det kan vara enklare att använda en finansiell analysplattform eller en mäklarplattform som tillhandahåller denna information.

Se också Alpha vs. Beta, Alfa och Beta: en guide för nybörjare, Bästa sättet att generera alfa med faktorinvestering: 12 saker du borde känna till om faktorinvestering och Vad är alfa egentligen.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *