Investeringar – en ordlista med de vanligaste termerna

En liten ordlista nedan.

 1. Aktie – en andel av ett företags kapital som kan köpas och säljas på en börs.
 2. Börs – en plats där aktier och andra finansiella instrument handlas.
 3. Order – en instruktion från en trader till en mäklare om att köpa eller sälja en viss mängd av en viss aktie eller annat finansiellt instrument.
 4. Spread – skillnaden mellan köp- och säljkursen på en aktie eller annat finansiellt instrument.
 5. Stop-loss – en order som placeras för att begränsa en traders förlust om en aktie eller annat finansiellt instrument rör sig i en ogynnsam riktning.
 6. Short – att sälja en aktie eller annat finansiellt instrument som man inte äger, i förhoppning om att köpa tillbaka det till ett lägre pris och göra en vinst.
 7. Lång – att köpa en aktie eller annat finansiellt instrument med förhoppning om att priset kommer att stiga och göra en vinst.
 8. Volym – antalet aktier eller annat finansiellt instrument som har handlats under en viss period.
 9. Candlestick-chart – en grafisk representation av prisrörelser för en aktie eller annat finansiellt instrument som visar öppnings- och stängningskursen, högsta och lägsta kursen under perioden samt volymen av handel.
 10. Trend – den generella riktningen som priserna på en aktie eller annat finansiellt instrument rör sig i under en längre tid. Det finns uppåtgående, nedåtgående eller sidledstrender.
 11. Volatilitet – måttet på hur mycket en aktie eller annat finansiellt instrument rör sig upp eller ner över en viss tidsperiod.
 12. Margin – den mängd kapital som krävs för att öppna eller hålla en position i en aktie eller annat finansiellt instrument.
 13. Hävstång – möjligheten att använda lånade medel för att öka en position i en aktie eller annat finansiellt instrument.
 14. RSI – relativ styrkeindex är en teknisk indikator som används för att mäta en akties styrka och svaghet.
 15. MACD – rörliga medelvärden konvergens / divergens är en annan teknisk indikator som används för att identifiera trendförändringar.
 16. Spread Betting – en typ av handel där en trader satsar på om priset på en aktie eller annat finansiellt instrument kommer att gå upp eller ner, istället för att köpa eller sälja det.
 17. Scalping – en tradingstrategi som involverar att öppna och stänga positioner på kort tid för att dra nytta av små prisrörelser.
 18. Day trading – en tradingstrategi där en trader öppnar och stänger positioner inom samma dag.
 19. Swing trading – en tradingstrategi där en trader öppnar positioner och håller dem öppna under flera dagar eller veckor för att dra nytta av större prisrörelser.
 20. Fundamental analys – en metod för att utvärdera ett företags ekonomiska och finansiella hälsa för att bedöma framtida potential och ta tradingbeslut baserade på det.
 21. Aktieägare – en person som äger en eller flera aktier i ett företag.
 22. Dividend – en del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna.
 23. EPS – earnings per share, dvs vinsten per aktie.
 24. Forward P/E – förväntat pris/vinst-förhållande, vilket ger en indikation om förväntningarna på framtida vinster.
 25. IPO – initial public offering, dvs när ett företag först går ut på börsen.
 26. Market Cap – marknadsvärde, dvs värdet av ett företag baserat på dess aktiepris multiplicerat med antalet utestående aktier.
 27. Orderbok – en lista över alla aktieordrar från köpare och säljare på en börs.
 28. Option – en kontrakt mellan två parter som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en viss aktie till en given pris under en viss tid.
 29. Penny stock – en aktie som handlas till lågt pris, ofta under $1.
 30. P/B – price-to-book ratio, dvs förhållandet mellan marknadsvärde och företagets bokförda värde.
 31. Short squeeze – en situation där en aktie som många investerare har shortat börjar stiga, vilket tvingar short-säljarna att köpa tillbaka aktien för att minska förlusten, vilket i sin tur driver upp priset ytterligare.
 32. Spread betting – en typ av handel där en trader satsar på om priset på en aktie eller annat finansiellt instrument kommer att gå upp eller ner, istället för att köpa eller sälja det.
 33. Technical analysis – en metod för att utvärdera ett företags aktiepris baserat på tidigare prisrörelser och volymer.
 34. Trading halt – en tillfällig paus i handeln på en börs, vanligtvis på grund av en större nyhet eller händelse som kan påverka priserna.
 35. Volatilitet – måttet på hur mycket en aktie eller annat finansiellt instrument rör sig upp eller ner över en viss tidsperiod.
 36. Yield – avkastning, dvs den totala procentuella vinsten som en investering ger över en viss tid.
 37. Bid-ask spread – skillnaden mellan högsta budpris och lägsta säljpris på en aktie eller annat finansiellt instrument.
 38. Candlestick-chart – en grafisk representation av prisrörelser för en aktie eller annat finansiellt instrument som visar öppnings- och stängningskursen, högsta och lägsta kursen under perioden samt volymen av handel.
 39. Resistance level – ett prisnivå där en aktie eller annat finansiellt instrument tidigare har mött motstånd vid stigande priser och där priset har haft svårt att bryta igenom.
 40. Support level – ett prisnivå där en aktie eller annat finansiellt instrument tidigare har mött stöd vid fall

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *