Investeringar 2023 – vad är Yield on Cost (YOC)

Yield on cost (YOC) är en finansiell mätare som används för att utvärdera avkastningen på en investering i förhållande till dess ursprungliga kostnad. YOC är beräknat som den årliga avkastningen som erhållits från en investering dividerat med dess ursprungliga kostnad.

För att beräkna YOC för en investering kan du använda följande formel:

YOC = (Årlig avkastning / Kostnad) x 100%

Fördelar med YOC:

  • YOC ger en enkel och tydlig mätare för att utvärdera den faktiska avkastningen på en investering över tiden.
  • YOC tar hänsyn till kostnaden för investeringen och ger en mer realistisk bild av avkastningen på investeringen.
  • YOC gör det möjligt att jämföra avkastningen på olika investeringar som har olika kostnader.

Nackdelar med YOC:

  • YOC tar inte hänsyn till inflationshastigheten, vilket kan påverka den verkliga avkastningen på en investering över tid.
  • YOC kan vara missvisande om kostnaden för investeringen har ändrats väsentligt över tid.
  • YOC fokuserar enbart på den historiska avkastningen på investeringen och tar inte hänsyn till den framtida potentialen för avkastning.

Det är viktigt att komma ihåg att YOC är en av många finansiella mätare som kan användas för att utvärdera en investering. Det är alltid viktigt att göra en grundlig analys av en investering innan man fattar beslut om att investera.

Yield on cost (YOC) är ett mått som används för att beräkna den årliga utdelningsavkastningen på en investering baserat på det ursprungliga investerade beloppet istället för det nuvarande marknadsvärdet.

För att använda YOC i samband med utdelningsaktier behöver du först köpa en aktie som betalar utdelning. Sedan beräknar du YOC genom att dela den årliga utdelningen per aktie med det ursprungliga investerade beloppet per aktie och sedan multiplicera med 100 för att få ut en procentuell avkastning.

Till exempel, om du köpte en aktie för 100 kronor som betalade en årlig utdelning på 5 kronor per aktie, skulle du beräkna YOC på följande sätt:

YOC = (årlig utdelning per aktie / ursprungligt investerat belopp per aktie) x 100 YOC = (5 kr / 100 kr) x 100 YOC = 5%

Detta innebär att din årliga avkastning på din investering, baserat på det ursprungliga investerade beloppet, är 5%. Ju högre YOC, desto högre är den årliga avkastningen på din investering, vilket kan vara en indikator på en lönsam investering.

Det är viktigt att notera att YOC inte tar hänsyn till förändringar i aktiekursen eller den aktuella marknadsvärdet på investeringen. Därför kan det vara en användbar indikator på en lönsam investering, men det bör inte vara det enda måttet att bedöma en investering på.

Se också

https://www.simplysafedividends.com/world-of-dividends/posts/34-yield-on-cost-how-to-calculate-and-apply-it


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *