Investeringar 2023- bör man ha en andel guld i portföljen?

Den klassiska 60 / 40 portföljen

Den klassiska 60/40-portföljen är en investeringsstrategi som fördelar en portfölj mellan två huvudsakliga tillgångsslag: aktier och obligationer.

Se mer i inlägget Den klassiska 60 / 40 portföljen.

Varför guld?

Det finns flera skäl till varför man kan överväga att inkludera guld i sin aktieportfölj.

  1. Diversifiering: Guld har historiskt haft en låg eller negativ korrelation med andra tillgångar som aktier och obligationer. Detta innebär att när andra tillgångar minskar i värde, så kan guld ha potential att öka i värde eller åtminstone minska risken i portföljen.
  2. Inflationsskydd: Guld kan fungera som en skydd mot inflation eftersom det inte kan produceras i obegränsade mängder som papperpengar. När priset på varor och tjänster stiger på grund av inflation kan guld ha potential att öka i värde.
  3. Geopolitisk oro: Guld är också känt som en ”säker hamn” tillgång under tider av geopolitisk oro eller ekonomisk instabilitet. När det finns oro för krig, politisk instabilitet eller valutakriser kan guld ha potential att öka i värde.

Det är viktigt att notera att guld inte alltid ökar i värde och att det finns risker involverade i alla investeringar, inklusive guld. Det är också viktigt att ha en diversifierad portfölj som passar ens individuella mål och risktolerans. En lämplig mängd guld i en portfölj kan variera beroende

Hur stor andel guld bör man ha i sin portfölj?

Den lämpliga andelen guld i en aktieportfölj beror på en persons individuella omständigheter, målsättningar och risktolerans. Generellt sett kan en andel på 2-10% av portföljen vara lämplig för att ge diversifiering och skydd mot inflation.

En högre andel av guld kan vara lämplig för personer som vill minska risken i sin portfölj eller som vill skydda mot en kraftig nedgång på aktiemarknaden. Å andra sidan kan en lägre andel vara lämpligare för personer som vill ha en högre avkastning och är villiga att ta på sig en högre risk.

Det är viktigt att notera att guld är en annan tillgångsklass än aktier och obligationer, vilket innebär att det kan hjälpa till att minska risken i portföljen genom diversifiering. Men det betyder inte att det är en garanti för avkastning och att det finns risker involverade i alla investeringar. Det är också viktigt att överväga ens egna målsättningar, risktolerans och investeringshorisont när man väljer andelen av guld i sin portfölj.

Ett exempel på aggressiv guld-diversifiering finns i fonden AuAg Precious Green

AuAg fonder erbjuder en modern remake av den klassiska 60/40-portföljen. Genom att ersätta den klassiska portföljens breda exponering mot aktier med investeringar i grön teknik får investerare exponering mot den gröna omställningen. De återstående 40 procenten allokeras mot fysiska ädelmetaller (främst guld) för robust portföljskydd.

Fondens grön-teknik-strategi är diversifierad i flera delstrategier, vilket ger investerare en bred exponering mot den gröna omställningen. Fonden består av både bolag som skapar grön-teknik-produkter (som batterier och solceller) och bolag som utvinner de metaller som behövs för den gröna omställningen (t.ex. koppar och litium).

Allokeringen mot ädelmetaller backas upp av fysiskt guld genom ETCer.

Se också:

Alternativa investeringar är mycket intressanta under en begränsad tidsperiod

Hur mycket guld och silver bör man ha i sin portfölj?

Fysiskt guld är den förnuftigaste investeringen

Dags för fysiskt guld i portföljen

Varför investera i guld?

Så kan du investera i guldbolag

Nyfikna investerares guldskola

Investera i guld: en råvara som får din portfölj att glimma?

Guldfeber – varför du bör investera i fysiskt guld

8 bra anledningar att äga guld

Vad finns det för för- och nackdelar med att äga guld?

Skall du ha guld i din långsiktiga portfölj?

Kan investeringar i guld ge en ny dimension till din aktieportfölj?

10 anledningar till att ha guld i portföljen

Hur mycket guld och silver skall jag ha i min portfölj?

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *