Investeringsstrategi: Vad är trendföljande investeringar?

Trendföljande investeringar är en investeringsstrategi som bygger på att identifiera och följa trender i marknaden. Detta innebär att investeraren köper eller säljer en tillgång baserat på dess riktning och hastighet, snarare än dess fundamentala egenskaper.

Enligt Wikipedia är definitionen av trendföljande investeringar nedanstående: Trend following or trend trading is a trading strategy according to which one should buy an asset when its price trend goes up, and sell when its trend goes down, expecting price movements to continue.[1] Det kan också uttryckas så här: TREND FOLLOWING IS AN INVESTMENT STRATEGY BASED ON THE TECHNICAL ANALYSIS OF MARKET PRICES, RATHER THAN ON THE FUNDAMENTAL STRENGTHS OF THE COMPANIES.

Trendföljande investerare försöker dra nytta av de långsiktiga trenderna på marknaden genom att köpa tillgångar som visar uppåtgående trender och sälja tillgångar som visar nedåtgående trender. De använder sig oftast av teknisk analys för att identifiera trender och göra investeringsbeslut.

Trendföljande investeringar kan användas inom olika marknader, inklusive aktier, obligationer, råvaror och valutor. Denna typ av investeringar innebär oftast högre risker eftersom de är beroende av marknadens volatilitet och är mer benägna att överreagera på kort sikt. Dock kan trendföljande investeringar också generera högre avkastning om investeraren lyckas identifiera trenderna på marknaden på rätt sätt.

Fördelar med trendföljande investeringar:

 • Potentiellt hög avkastning: Trendföljande investeringar kan generera hög avkastning om man lyckas identifiera och utnyttja de stora trenderna på marknaden.
 • Enkel att implementera: Investorer kan använda teknisk analys för att identifiera trender och göra investeringsbeslut, vilket kan göra det relativt enkelt att implementera denna strategi.
 • Möjligt att hantera risker: Trendföljande investerare kan använda olika riskhanteringsstrategier för att minska riskerna och maximera avkastningen.

Nackdelar med trendföljande investeringar:

 • Beroende av marknadsvolatilitet: Trendföljande investeringar är beroende av marknadsvolatiliteten, vilket kan öka riskerna. Om marknaden inte visar tydliga trender kan investeraren inte tjäna pengar eller förlora pengar genom denna strategi.
 • Svårt att hitta rätt timing: Det kan vara svårt att hitta rätt tidpunkt att köpa eller sälja tillgångar baserat på trender, eftersom marknaden kan vara oviss och oförutsägbar.
 • Höga transaktionskostnader: Trendföljande investerare tenderar att handla ofta, vilket kan leda till höga transaktionskostnader och minska den totala avkastningen.
trend
Trendföljande investeringar. Source The HedgeFundJournal.

Här är några länkar till andra som skriver om trendföljande investeringar.

Trendföljande vs Bottenfiske

Börstjänaren tipsar om trendföljande investeringar och har en börsportfölj man kan prenumera på. Börsportföljen investerar tekniskt, typiskt trendföljande eller på utbrott när en aktie tar sig ur en bottenformation. Se exempel från 2015. Den är inte gratis men är väl värd pengarna om man vill investera med trender. Börstjänaren har också kurser och ett veckobrev som heter VM Update.

Börslabbet skriver om att använda systematiska trendföljande strategier på börsen.

Stocksoft Research skriver om 29 regler för trendföljande investeringar. Se nedan men även slutet på inlägget.

Det finns också fonder och ETF’r som investerar trendföljande. Dessutom finns hedgefonder som använder en blandning av olika strategier för att nå framgång. Mer om detta senare…

Här kommer Stocksoft Researchs 29 regler översatta till svenska.

 1. Pris är allt.
 2. Ignorera nyheterna.
 3. Köp en aktie när den bryter ut ur en intervall.
 4. Sälj en aktie när trenden förändras.
 5. Köp en aktie när den når en ny högsta nivå.
 6. Sälj kort en aktie när den når en ny lägsta nivå.
 7. Det är svårare att sälja kort aktier än att köpa aktier.
 8. Vissa aktier trendar mer än andra.
 9. Diversifiera när du kan.
 10. Ignorera de snabba svängningarna.
 11. Jaga inte marknaden.
 12. Låt dina vinster löpa.
 13. Klipp dina förluster snabbt.
 14. En aktie kan alltid gå högre och alltid gå lägre.
 15. Försök inte lämna marknaden innan trenden ändras – försök att fånga mitten.
 16. Trendföljare har fler förlorare än vinnare.
 17. 40% är en bra procentandel av vinnare för trendföljande aktier.
 18. Placera dina stop-loss tillräckligt långt bort för att möjliggöra att trenden utvecklas.
 19. Förälska dig inte i en aktie.
 20. Försök inte plocka botten.
 21. Försök inte plocka toppar.
 22. Försök inte förutsäga marknaden – gå med strömmen.
 23. Följ dina signaler.
 24. Handla tillräckligt små belopp för att du inte ska gå i konkurs, men tillräckligt stora för att det ska vara värt det.
 25. Sammansätt dina vinster.
 26. Trendföljande aktier fungerar bäst med ett system.
 27. Testa ditt system bakåt i tiden.
 28. Glöm inte avnoterade aktier.
 29. Håll dig till systemet.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *