Utdelningsaktie 2023 – Neste

Neste Corporation är ett finskt företag som specialiserar sig på produktion och försäljning av förnybara bränslen. Företaget grundades 1948 och är idag en ledande leverantör av biodiesel och förnybar diesel på global nivå. De är också en av världens största producenter av avancerade biomaterial som används inom en rad olika branscher.

Neste har visat stark tillväxt och stabilitet under de senaste åren, med en stadig ökning av omsättning och vinst. Detta har lett till att företaget har kunnat betala utdelningar till aktieägarna under många år.

Som utdelningsaktie kan Neste vara ett intressant alternativ för investerare som söker en stabil och pålitlig utdelning. Företaget har en historia av att betala utdelningar varje år, även under perioder av ekonomisk nedgång. Under 2020 betalade Neste ut en utdelning på €2,04 per aktie, vilket motsvarar en utdelningsandel på cirka 70% av vinsten per aktie.

Neste är också en av de få företagen som kan dra nytta av den globala trenden mot en mer hållbar och klimatvänlig ekonomi. Företaget fokuserar på att producera förnybara bränslen och biomaterial, vilket ger dem en position som en ledande leverantör av dessa produkter.

En investering i Neste som utdelningsaktie kan vara attraktiv på grund av företagets stabila ekonomiska prestanda och dess inriktning på hållbarhet. Dock ska det noteras att som med alla investeringar, finns det alltid en risk att aktierna kan falla i värde. Därför är det viktigt att investerare noggrant undersöker företaget och dess finansiella prestanda innan man beslutar att investera.

Neste är ett finländskt företag som är specialiserat på att producera förnybara bränslen och andra kemiska produkter. Att investera i Neste kan ha följande för- och nackdelar:

Fördelar:

  1. Miljövänligt företag: Neste är en ledande aktör inom förnybara bränslen och hjälper till att minska koldioxidutsläppen. Investering i Neste kan därför passa för investerare som vill stödja miljövänliga företag.
  2. Tillväxtmarknad: Efterfrågan på förnybara bränslen har ökat under de senaste åren, vilket kan öka försäljning och intäkter för Neste och leda till en högre avkastning för investerare.
  3. Diversifiering: Investering i Neste kan hjälpa investerare att diversifiera sina portföljer genom att lägga till ett företag med en annan affärsmodell än traditionella oljebolag.

Nackdelar:

  1. Risker: Precis som med alla investeringar finns det risker. Neste är beroende av en uppsättning olika faktorer, inklusive regleringar, marknadsförhållanden och teknologiska framsteg, som kan påverka företagets intäkter och värde.
  2. Begränsad marknad: Marknaden för förnybara bränslen är fortfarande relativt liten och konkurrensen kan vara hård. Om efterfrågan inte ökar som förväntat kan det påverka Neste negativt.
  3. Beroende av politiska beslut: Neste kan vara beroende av politiska beslut och stöd från regeringar och myndigheter för att driva sin verksamhet. Ändringar i politiken kan därför ha en negativ effekt på företagets intäkter och värde.

Sammanfattningsvis kan investering i Neste ha fördelar som att det är ett miljövänligt företag, en tillväxtmarknad och en möjlighet till diversifiering av portföljen, men det finns också nackdelar som risker, begränsad marknad och beroende av politiska beslut. Det är viktigt att investerare gör sin egen forskning och överväger företagets risker och möjligheter innan de fattar beslut om att investera i Neste eller något annat företag.

En översikt över Neste. Källa Avanza.
Teknisk snapshot för Neste 8 mars. Den tekniska bilden är för närvarande utmanande.
Flertalet fonder äger Neste. Källa Avanza.

Se också rejäl vinstförbättring för Neste.

De bästa utländska aktierna 2023.

Sioittaja.fi skriver bland annat detta (artikel på finska)

En investerares perspektiv
Nestes resultat för årets sista kvartal togs väl emot på marknaden, och det är inte konstigt. Bolagets resultat överträffade prognoserna och utdelningen var en trevlig överraskning. Även om utsikterna för den närmaste framtiden enligt Neste är osäkra, har företaget en riktigt stark grund för de kommande åren.

Elektrifiering av bilparken kommer inte att vara något problem för Nestes verksamhet de närmaste åren, eftersom en stor del av dieselförbrukningen går i tung trafik (godstransporter och bussar). Elektrifieringen av dessa sker långsammare än personbilar, men utsläppen måste ändå minska, vilket Nestes biobränsle är ett bra alternativ till. Europaparlamentet har drivit på för ett förbud mot försäljning av nya förbränningsmotorbilar, med en absolut deadline till 2035. Detta skulle förbjuda tillverkning och försäljning av nya förbränningsmotorbilar, vilket skulle påskynda elektrifieringen av bilparken och därmed försvaga bilparken. marknaden för Nestes produkter. Förbudet skulle dock tydligen bara gälla nya förbränningsmotorfordon, det vill säga bilar som tillverkats dittills skulle hållas kvar på vägen till slutet av sin livslängd. Med EU:s förbud skulle dock utsläppsbestämmelserna kring drivmedel säkerligen bli strängare, vilket kan öka Nestes biobränsleförsäljning.

De långsiktiga utsikterna för Nestes förnybara flygbränsle är starka, eftersom elektrifieringen av flygplan tar ännu längre tid än bilflottan. Dessutom kommer interkontinentala flygningar fortsätta att flygas med annat bränsle än el under lång tid framöver. Nestes årliga produktionskapacitet av ansvarsfullt flygbränsle är för närvarande 100 000 ton. Efter investeringarna kommer Neste att kunna producera cirka 1,5 miljoner ton ansvarsfullt flygbränsle per år i slutet av 2023.

Risken för Nestes aktie är att bolaget inte kommer att lyckas nå sina egna mål eller de som marknaden ställt upp för produktion och försäljning av förnybara produkter. På grund av detta är det nu särskilt viktigt för Neste att dess investeringar i Martinez Renewables och expansionen av verksamheten i Singapore startar i tid och utan problem.

Se vidare Ett gediget inlägg om Neste på finska.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *