Hur skall man tänka med sina investeringar 2023?

Det finns som tidigare konstaterat många olika investeringsfilosofier. Vad gäller då för 2023? Det finns lika många åsikter som det finns analytiker. Nedan följer tips och summeringar av några artiklar.

Artiklarna nedan diskuterar olika investeringsstrategier och trender för år 2023, inklusive investeringar i tillväxtmarknader, fastigheter, förnybar energi, teknik och sjukvård. Några föreslår att man ska använda en diversifierad portfölj, medan andra förespråkar en mer fokuserad strategi. De betonar också vikten av att beakta risktolerans, att fastställa tydliga investeringsmål och att hålla sig uppdaterad med marknadstrender. Sammantaget rekommenderas det att noggrant utvärdera olika investeringsalternativ och välja en strategi som stämmer överens med individuella behov och omständigheter.

Tipranks tipsar om den bästa investeringsstrategin för 2023 och föreslår en diversifierad portfölj av aktier och obligationer, med fokus på tillväxtmarknader och alternativa investeringar. Detta kan vara den bästa strategin för 2023. Den rekommenderar också att vara uppmärksam på räntehöjningar och inflation.

Forbes rapporterar om 9 investeringstrender för 2023.

 1. Inflationen fortsätter att vara hög i USA och kommer sannolikt inte att sjunka till Fed’s 2% mål.
 2. Björnmarknaden kan fortsätta under 2023, vilket innebär att traditionella investeringsportföljer kan behöva ändras för att hantera ökad volatilitet.
 3. Alternativa investeringar, såsom råvaror och förvaltade futures, kan bli mer populära eftersom de har en låg korrelation med traditionella tillgångsklasser.
 4. Sparobligationer kan vara en bra investering för att hantera inflation.
 5. Det kan bli fler uppsägningar inom vissa branscher, särskilt inom teknikindustrin.
 6. Efter kraschen för kryptovalutor under 2022 kan kryptoindustrin locka investerare med berättelser om företagens finansiella styrka snarare än trendiga mynt och kändisendorsements.
 7. Intresset för förnybar energi ökar på grund av den stora federala investeringen i infrastruktur och inflationen som kan driva upp kostnaderna för fossila bränslen.
 8. Arbetstagares rättigheter kan stärkas genom ny lagstiftning och rörelser, såsom den fackliga rörelsen.
 9. Efterfrågan på lärare och andra yrken inom utbildning kan öka på grund av de långsiktiga effekterna av pandemin.

Moneyweek skriver om vad investerare bör göra 2023.

 1. Granska dina mål. Kontrollera att din portfölj återspeglar vad du försöker uppnå och vilka åtgärder som eventuellt kan hjälpa dig att uppnå dessa mål. Kan du betala mindre i avgifter? Funderar du på att dumpa innehav i fossilbränslen?
 2. Förbli lugn om din investeringshorisont är mer än fem år Kom ihåg den gyllene regeln att inte panikera och sälja dina investeringar. Det är stor chans att eventuella fall nästa år bara är en fluktuation i din portföljs historia.
 3. Diversifiera, diversifiera, diversifiera Vi känner till den gyllene regeln om att överväga en blandning av fonder, aktier och tillgångsklasser för att sprida din risk. Du kanske föredrar en fler-tilgångar-fond som diversifierar åt dig.
 4. Titta på att inkorporera någon form av ”kapitalbevarande” investeringar. Detta kan till exempel vara tillgångar som guld, statsskuldväxlar och absolutavkastningsfonder eftersom de är bra på att just bevara kapital. Guld anses vara en stabil tillgång som vanligtvis håller sitt värde eller ökar när andra investeringar faller. Absolutavkastningsfonder använder tekniker såsom blankning, derivat och hävstång i hopp om att de ska leverera positiva avkastningar under alla marknadsförhållanden.

Motley Fool skriver om vad som är den bästa investeringsfilosofin för 2023 och föreslår att fokusera på högkvalitativa aktier med starka fundamenta och att hålla en diversifierad portfölj. Den betonar också vikten av att överväga sin egen risktolerans och investeringsmål. De påminner också om Warren Buffets två regler.

Regel 1 – Förlora aldrig pengar, vilket är Warren Buffetts viktigaste princip.

Regel 2 – Glöm aldrig Regel 1.

Skulder har varit en av de största dödarna för avkastningen på investeringar under de senaste åren. Kassaflöde är verkligheten, och investeringar bör prioriteras i företag med god kontantgenerering och hög utdelning som inte hotas av skulder. Investeringar bör stödjas av ett aktieåterköpsprogram, vilket ger framtida fördelar genom en minskad utspädning av framtida vinster och utdelningar. Sammanfattningsvis är en investeringsstrategi 2023 inriktad på låg skuld, sundt kassaflöde och tillförlitliga aktieägarräntor.

Motley Fool tipsar också om 5 ostoppbara trender för 2023. Dessa är Fintech, Energy Infrastructure, Adtech, Precious Metal Miners och Cybersäkerhet.

Morgan Stanley skriver att 2023 är ett år då man skall investera med tålamod och vara selektiv.

Retire before dad har ett mer långsiktigt perspektiv i artikeln ”de 5 bästa investeringarna 2023 för långsiktigt tillväxt”. De skriver att man skall fokusera på att investera i aktier, fastigheter samt alternativa investeringar som konst och jordbruksmark. Förutom detta rekommenderas att starta ett företag vid sidan om sitt vanliga jobb samt att satsa på karriärutveckling.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *