Utdelningsportfölj 2023 – exponering mot koppar 2. Lundin Mining

Koppar är en viktig metall med många användningsområden som behövs inte minst för elektrifieringen. Det kommer att behövas enorma mängder koppar för att bygga nya ledningar och elbilar. Det finns uppgifter att varje elbil innehåller upp till 95 kg koppar. Det kommer således att behövas brytas enorma mängder koppar framöver.

Lundin Mining är en kanadensisk gruvkoncern som fokuserar på prospektering, utvinning och produktion av basmetaller som koppar, zink, nickel och bly. Företaget är en etablerad spelare inom gruvindustrin och har en stark finansiell ställning, vilket gör det till en attraktiv investeringsmöjlighet för utdelningsinvesterare. Lundin Mining delar ut kvartalsvis. Utdelningen ligger för närvarande på 4 %.

Som utdelningsaktie erbjuder Lundin Mining en stabil och förutsägbar utdelning till sina aktieägare. Företaget har en stark historia av att dela ut en del av sina vinster till aktieägarna och har ökat utdelningen med en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 18% sedan 2012. Lundin Mining har också en utdelningspolicy som innebär att företaget strävar efter att dela ut minst 30% av sitt årliga justerade resultat efter skatt till aktieägarna.

Utöver att erbjuda en stabil och växande utdelning, är Lundin Mining också en attraktiv investeringsmöjlighet på grund av dess starka finansiella ställning och utsikter för tillväxt. Företaget har en stark balansräkning vilket ger de utrymme att investera i framtida tillväxt och samtidigt upprätthålla en stabil utdelningspolicy. Lundin Mining har också en stark produktportfölj med flera projekt i olika stadier av utveckling, vilket ger företaget en stark position i branschen.

När det gäller utdelningarna så betalas de normalt ut kvartalsvis, vilket kan vara attraktivt för investerare som vill ha ett regelbundet kassaflöde från sina investeringar. Det finns också potential för ytterligare utdelningsökningar framöver, vilket kan öka avkastningen för investerare.

Sammanfattningsvis kan en investering i Lundin Mining som utdelningsaktie vara en attraktiv möjlighet för investerare som söker stabilitet och tillväxt. Företagets starka finansiella ställning och historik av stabila utdelningar, tillsammans med dess utsikter för tillväxt och starka position inom gruvindustrin, gör det till en lockande investering för utdelningsinvesterare.

2022 köpte Lundin Mining Josemaria Resources och när projektet är utvecklat förväntar man att bryta mer än 1 miljard ton malm med ungefär 0,3 % koppar och 0,22 g/t guld under en period på 19 år. Josemaria är kanske det mest spännande projektet Lundin Mining är inblandat i. Se mer på Lundin Minings hemsida.

Lundin Mining har haft utmaningar den senaste tiden, bland annat med ett slukhål och efterföljande anklagelser från myndigheterna. Carnegie menar att den dystra trenden kan vara på väg att vända och har nyligen höjt Lundin Mining till köp med en riktkurs på 74 kr.

Se också en alternativ utdelningsportfölj för 2023.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *