Utdelningsportfölj 2023 – Exponering mot koppar 1. Southern Copper

Koppar är en viktig metall med många användningsområden som behövs inte minst för elektrifieringen. Det kommer att behövas enorma mängder koppar för att bygga nya ledningar och elbilar. Det finns uppgifter att varje elbil innehåller upp till 95 kg koppar. Det kommer således att behövas brytas enorma mängder koppar framöver.

Southern Copper Corporation är en av världens största producenter av koppar och molybden, med verksamheter i Peru och Mexiko.

Southern Copper delar ut kvartalsvis. För närvarande ligger utdelningen på 4,67 %.

När det gäller att investera i Southern Copper som en utdelningsaktie, finns det både fördelar och nackdelar att överväga.

Fördelar:

  1. Höga utdelningar: Southern Copper har en historik av att betala höga utdelningar till sina aktieägare. År 2021 betalade bolaget en utdelning på $2,75 per aktie, vilket motsvarar en utdelningsandel på 6,1%. Detta gör bolaget till en attraktiv utdelningsaktie för investerare som söker hög avkastning.
  2. Stark position på marknaden: Southern Copper har en stark position på marknaden för koppar och molybden, vilket ger bolaget möjlighet att utnyttja tillväxtmöjligheter och stärka sin position på marknaden. Koppar och molybden är viktiga råvaror som används inom många olika sektorer, inklusive byggindustrin och elbilsproduktion, vilket gör att efterfrågan på dessa metaller förväntas öka.
  3. Låga produktionskostnader: Southern Copper har låga produktionskostnader, vilket ger bolaget en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Bolagets låga produktionskostnader gör att bolaget kan upprätthålla höga marginaler även när råvarupriserna sjunker.
  4. Stabila finansiella resultat: Southern Copper har visat sig ha en stabil finansiell prestation över tid. Bolaget har en stark balansräkning och en hög kassaflödesgenerering, vilket ger bolaget utrymme för att betala ut höga utdelningar och investera i framtida tillväxt.

Nackdelar:

  1. Cyklisk bransch: Kopparindustrin är en cyklisk bransch, vilket innebär att efterfrågan på koppar och molybden är känslig för förändringar i den globala ekonomin. Om ekonomin går dåligt kan det påverka efterfrågan på koppar och molybden och därmed bolagets intäkter.
  2. Miljöfrågor: Southern Copper har tidigare anklagats för att inte ta tillräcklig hänsyn till miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Bolaget har anklagats för att orsaka förorening och skada lokala samhällen i Peru och Mexiko, vilket kan påverka bolagets varumärke och rykte.
  3. Politisk instabilitet: Verksamheten i Peru och Mexiko kan påverkas av politisk instabilitet i regionen. Ändringar i lagstiftning och reglering kan påverka bolagets verksamhet och resultat.

Sammanfattningsvis är Southern Copper en utdelningsaktie med hög utdelning och en stark position på marknaden för koppar och molybden. Bolaget har visat sig ha en stabil finansiell prestation och låga produktionskostnader.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.

Se också en alternativ utdelningsportfölj för 2023.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *