Investera i Yara före den stora utdelningen på 55 NOK

Yara International ASA är ett norskt företag som är ledande inom inom produktion och försäljning av gödningsmedel, industriella produkter och miljövänliga lösningar. Bolaget har verksamheter i över 60 länder och har en stark närvaro på marknaden för gödningsmedel och industriprodukter.

Konstgödsel är en mycket viktig del i den globala matproduktionen och Yaras produkter behövs således för att föda jordens växande befolkning.

Yara har ett PE tal på 4,6. Nästa utdelning ligger på 55 NOK per aktie vilket motsvarar en utdelning på 11,1 % vid kursen 493,9. För att få ta del av utdelningen behöver man äga aktien den 12 juni 2023. Utdelningen betalas ut den 22 juni 2023.

En översikt av Yara. Källa Avanza.

När det gäller att investera i Yara som en utdelningsaktie, finns det både fördelar och nackdelar att överväga.

Fördelar:

  1. Stabil utdelning: Yara har en lång tradition av att betala utdelning till sina aktieägare, vilket gör bolaget till en attraktiv utdelningsaktie. Investeringar i utdelningsaktier är populära bland investerare som söker en stabil kassaflödesström.
  2. Stark ställning på marknaden: Yara har en stark närvaro på marknaden för gödningsmedel och industriprodukter, vilket ger bolaget möjlighet att utnyttja tillväxtmöjligheter och stärka sin position på marknaden.
  3. Fokus på hållbarhet: Yara har en stark miljö- och hållbarhetsprofil och har investerat i grön teknik och lösningar för att minska sitt koldioxidutsläpp och bidra till en hållbar utveckling. Detta kan bidra till en positiv bild av företaget och öka dess värde på lång sikt.
  4. Ökande efterfrågan på gödningsmedel: Efterfrågan på gödningsmedel förväntas öka i takt med den globala befolkningstillväxten och behovet av att producera mer mat. Yara är en av de ledande aktörerna på denna marknad och kan dra nytta av tillväxtmöjligheterna.

Nackdelar:

  1. Branschens cykliska natur: Gödselindustrin är känslig för konjunktursvängningar och volatiliteten på marknaden kan påverka bolagets intäkter och resultat. Om ekonomin går dåligt kan det påverka efterfrågan på gödningsmedel och därmed Yaras intäkter.
  2. Konkurrens: Yara konkurrerar med andra företag på marknaden för gödningsmedel och industriprodukter, vilket kan göra det svårt för bolaget att hitta tillräckligt med investeringsmöjligheter för att generera hög avkastning.
  3. Valutarisk: Eftersom Yara är ett norge-baserat företag är bolagets intäkter och resultat känsliga för valutakursförändringar. Om valutan försämras gentemot den valuta som används för utdelningen kan det påverka utdelningens värde för utländska investerare.

Sammanfattningsvis är Yara en etablerad och stabil utdelningsaktie med en stark position på marknaden för gödningsmedel och industriprodukter. Bolaget har en lång tradition av att betala utdelning till sina aktieägare och fokuserar på hållbarhet och miljö.

Kepler Cheuvreux har en köp rekommendation på Yara med en riktkurs på 570 NOK. SEB har en köprekommendation på Yara med riktkursen 600 NOK. Morgan Stanley har en neutral rekommendation med en riktkurs på 480 NOK.

Yara har som nämnt en stark hållbarhetsprofil och kan därmed passa in i många portföljer. En av Yara nyligen genomförd undersökning, utförd av IPSOS, visar att tre av fem europeiska konsumenter tar hänsyn till klimatpåverkan när de köper mat. Rapporten visar att 58% av européerna anser att klimatpåverkan är viktig när de köper mat och 51% är villiga att betala mer för mat som produceras utan fossila källor. Majoriteten av européerna upplever dock att det är svårt att förstå tillgänglig information om klimatutsläpp vid matproduktion och vill ha koldioxidavtrycket synligt på livsmedelsmärkningen. Yara bygger en produktionsanläggning i Norge för att utveckla gröna gödningsmedel som tillverkas från förnybara energikällor, vilket kommer att minska grödors koldioxidavtryck med upp till 30% och matproduktion med upp till 20%. Undersökningen indikerar att livsmedelsföretag måste arbeta för att minska utsläppen vid matproduktion och att politiska incitament bör uppmuntra till användning av lågkoldioxidlösningar såsom gröna gödningsmedel. Rapporten konstaterar att en koldioxidfri och fossilfri framtid för mat är uppnåelig, med stark konsumentefterfrågan på hållbar mat som ger en betydande möjlighet för livsmedelsindustrin att minska utsläppen.

I ytterligare en artikel på Yahoo Finance skrivs det att hållbart jordbruk är redo för stark tillväxt 2023. Allt fler blir medvetna om vikten av att bevara jordbruksresurser, och det finns ett antal företag som specialiserar sig på hållbart jordbruk genom att producera ekologiska frön och gödningsmedel. Det finns också flera investeringsfonder och ETF:er som fokuserar på hållbart jordbruk och ger investerare möjlighet att anpassa sina portföljer till sina värderingar och stödja företag som gör en positiv inverkan på miljön. Tre exempel på företag som nämns är CNH Industrial, Yara International och Balchem Corp. Alla tre företagen rapporterar om stark tillväxt och har en stark inriktning på hållbarhet och miljöansvar.

En översikt över det tekniska läget i Yara efter börsens stängning 3:e mars. Yara är i stigande trend, dock överköpt. Kanske läge att vänta på en rekyl innan aktieköpet? Källa Investing.com.
Några av de fonder som äger Yara. Källa Avanza.

Det är många fonder som äger Yara så det kan räcka att köpa en av dessa fonder för att få exponering mot Yara.

Se också :

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *