Skall man köpa Norsk Hydro inför utdelningen 2023?

Norsk Hydro är ett företag med bas i Norge som verkar inom aluminiumproduktion och energiproduktion. Bolaget är en av de största aluminiumproducenterna i världen och har en global närvaro på marknaden.

Efterfrågan på aluminium förväntas öka i samband med klimatomställningen. Aluminium används bland annat i elbilar då det är en lätt metall.

Norsk Hydro har för närvarande ett PE tal på 6,72. Nästa utdelning är på 5,65 NOK och betalas ut 23 maj 2023 om man äger aktier den 11 maj 2023. Detta motsvarar en direktavkastning på 7,12 % vid kursen 81,92.

Morgan Stanley har rekommendationen övervikt med en riktkurs på 94 NOK, Credit Suisse har rekommendationen outperform med en riktkurs på 86 NOK. Några andra analytiker är negativa eller neutrala. Exempelvis Sparebank 1 har en säljrekommendation med riktkursen 65 NOK.

När det gäller att investera i Norsk Hydro som utdelningsaktie, finns det både fördelar och nackdelar att överväga.

Fördelar:

  1. Stabil utdelning: Norsk Hydro har en lång tradition av att betala utdelning till sina aktieägare, vilket gör bolaget till en attraktiv utdelningsaktie. Investeringar i utdelningsaktier är populära bland investerare som söker en stabil kassaflödesström.
  2. Fokus på miljövänlig produktion: Norsk Hydro har länge haft en miljövänlig strategi för sin produktion och har investerat i grön energi och hållbar produktion. Detta kan bidra till en positiv bild av företaget och öka dess värde på lång sikt.
  3. Stark finansiell ställning: Norsk Hydro har en stark finansiell ställning med en solid balansräkning och en god kassa. Detta ger bolaget möjlighet att investera i hållbarhetsinitiativ och utveckling av nya produkter och tjänster, samtidigt som det ger investerare förtroende för bolagets stabilitet och framtida tillväxtmöjligheter.
  4. Aluminiummarknadens tillväxt: Aluminiummarknaden har en tendens att växa i takt med den globala ekonomin, och Norsk Hydro har en stark närvaro på marknaden. Detta ger bolaget möjlighet att utnyttja tillväxtmöjligheter inom aluminiumproduktionen och stärka sin position på marknaden.

Nackdelar:

  1. Cyklisk bransch: Aluminiumindustrin är känslig för konjunktursvängningar, vilket kan påverka bolagets intäkter och resultat. Om ekonomin går dåligt kan det påverka efterfrågan på aluminium och därmed Norsk Hydros intäkter.
  2. Konkurrens: Norsk Hydro konkurrerar med andra aluminiumproducenter om att producera och sälja aluminium till de bästa priserna. Detta kan göra det svårt för bolaget att hitta tillräckligt med investeringsmöjligheter för att generera hög avkastning.
  3. Energiintensiv produktion: Aluminiumproduktion kräver mycket energi och kostnaderna för energi kan ha en stor inverkan på Norsk Hydros lönsamhet. Om energipriserna stiger kan det påverka bolagets intäkter negativt.

Sammanfattningsvis är Norsk Hydro en etablerad och stabil utdelningsaktie med en stark närvaro på den globala aluminiummarknaden. Bolaget har en lång tradition av att betala utdelning till sina aktieägare och fokuserar på miljövänlig produktion. Aluminiummarknaden är cyklist vilket kan påverka resultatet. Norsk Hydro är också konkurrensutsatt från andra aktrörer på marknaden.

Data och graf över Norsk Hydro. Källa Avanza.
Summering av det tekniska läget för Norsk Hydro efter börsens stängning 3:e mars. Källa Investing.com.

Norsk Hydro ser ut att befinna sig i starkt läge tekniskt och ligger över samtliga medelvärden.

Det finns gott om fonder med innehav i Norsk Hydro. Man behöver med andra ord inte investera direkt i aktien för att få exponering.

Det är många fonder som äger aktier i Norsk Hydro. Källa Avanza.

Se även dessa inlägg: Norska utdelningsaktier 1, Norska utdelningsaktier 2, En passiv inkomst – Norsk Hydro och Norsk Hydro en köpguide.

Se också Så kan du tjäna pengar på ChatGPT för att utöka dina inkomster.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *