Investeringar – Vad är sharpe kvot?

Sharpe-kvoten är en måttstock som används för att bedöma avkastningen på en investering relativt dess risk. Det är en ratio som utvecklades av Nobelpristagaren William F. Sharpe. Sharpe-kvoten beräknas genom att ta avkastningen på en investering och dra av den riskfria räntan (t.ex. statsobligationsräntan) och sedan dividera detta med investeringens standardavvikelse (en måttstock på risken). Ju högre Sharpe-kvot, desto bättre anses investeringen vara, eftersom den visar på högre avkastning relativt dess risk. Sharpe-kvoten används ofta för att jämföra olika investeringsalternativ eller för att utvärdera en investerings prestation över tid.

Sharpe-kvoten beräknas genom att ta skillnaden mellan den förväntade avkastningen på en investering och den riskfria räntan (vanligtvis statsobligationsräntan) och sedan dividera denna skillnad med investeringens standardavvikelse (en måttstock på risken).

Formeln för Sharpe-kvoten är:

Sharpe-kvot = (R – RF) / σ

Där: R = den förväntade avkastningen på investeringen RF = den riskfria räntan σ = standardavvikelsen för investeringen

En hög Sharpe-kvot indikerar att investeringen ger en hög avkastning per enhet av risk, medan en låg Sharpe-kvot indikerar att investeringen ger en låg avkastning per enhet av risk. Sharpe-kvoten används ofta för att jämföra avkastningen på olika investeringar eller för att utvärdera en investerings prestation över tid.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *