Uranbrytning i Sverige? Investera i District Metals

Tror man på mer kärnkraft i framtiden, samt att det kommer att bli tillåtet att bryta uran i Sverige, kan det kanadensiska företaget District Metals vara ett intressant investeringsalternativ.

Enligt JF skall Sveriges regering ta beslut huruvida man skall tillåta uranbrytning den 29 mars 2023.

District Metals meddelade idag att dess svenska dotterbolag Bergslagen Metals AB har ansökt om ytterligare minerallicenser i Sverige. De nya licenserna kommer att täcka områdena norr och söder om den ursprungliga Viken nr 1-minerallicensansökan och öka området för Viken-egendomen från 2 302 hektar (ha) till 9 367 ha. Vikenfyndigheten, som ligger i Jämtlands län, centrala Sverige, är den största outvecklade alumskifferfyndigheten av vanadin-uran-molybden-nickel-koppar-zink i Sverige och en av de största fyndigheterna vad gäller totala historiska mineralresurser av vanadin och uran i världen. De ytterligare licenserna kommer att möjliggöra för företaget att rikta in sig på mineraliserad alumskiffer som har blivit tektoniskt förtjockad från 20 till 30 meter genom skjuvning och veckning upp till 180 meter. Företaget förväntar sig ett beslut om Viken nr 1-minerallicensansökan senast i maj 2023. VDn för District Metals Corp. tror att de nya licenserna, om de beviljas, kommer att ge företaget en dominerande markposition i Myrviken Energy Metals District och utvidga Vikenfyndighetens mineralresursuppskattning från 2014.

Figure 1: Viken Mineral License Applications and Outline of Viken Deposit. Source District Metals.

Det är värt att notera att detta är en investering med en extremt hög risk. En lottsedel helt enkelt.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Se också Aktietips fram till midsommar.

Se också Tjäna pengar på ChatGPT för att öka dina inkomster.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *