Investeringar i AI 2023. Varför man bör överväga John Deere

Deere & Company, vanligtvis känt som John Deere, är ett amerikanskt företag som tillverkar maskiner och utrustning för jordbruk, anläggningsarbeten och skogsbruk. En investering i Deere är dels en investering i en värdeaktie med utdelning, dels en investering i AI. Deere har kvartalsvis utdelning som för närvarande ligger på 1,19 %. Nästa utdelningen ligger på 1,25 USD med Ex Div Date 30 mars.

Här är några skäl till varför man kan överväga att investera i Deere:

  1. Ledande position inom jordbrukssektorn: Deere är en av de största och mest välkända tillverkarna av jordbruksmaskiner i världen. Företaget har en stark position på marknaden och fortsätter att växa genom förvärv och expansion.
  2. Ökande efterfrågan på livsmedel: Med en ökande global befolkning blir efterfrågan på livsmedel allt större. Deere kan dra nytta av detta genom att erbjuda lantbrukare och jordbrukare effektiva maskiner och teknik för att öka produktiviteten.
  3. Diversifierad produktportfölj: Deere tillverkar också utrustning för anläggningsarbeten och skogsbruk, vilket ger företaget en diversifierad produktportfölj. Detta kan bidra till att minska risken för investerare genom att sprida intäkterna över flera olika marknader.
  4. Starkt finansiellt läge: Deere har en stark finansiell ställning med en hög kassaflödesgenerering och en stark balansräkning. Företaget har också visat en förmåga att betala utdelningar till aktieägare regelbundet.
  5. Fokus på teknisk innovation: Deere har investerat betydande resurser i teknisk innovation, inklusive autonoma och uppkopplade maskiner. Detta kan öka företagets konkurrenskraft på marknaden och bidra till fortsatt tillväxt på lång sikt.

Det är viktigt att notera att alla investeringar innebär risker och att det är viktigt att göra en grundlig analys av företaget och dess finansiella prestanda innan man tar ett investeringsbeslut.

Är då Deere en bra värdeaktie på sikt?

Zacks Equity Research rapporterar att John Deere är en aktie som bör finnas på investerares radar som en mycket bra värdeaktie.

Motley Fool berättar att Deere är en utmärkt utdelningsaktie för passiva investerare.

Avanza satte köp på John Deere 2022 i artikeln Aktien som kan vara motorn i depån.

Coeli gillade John Deere 2020.

Äldre analys av John Deere.

5 företag med heta sommarvinster.

Behöver man äga aktien Deere?

Värt att notera är att Deere är ett välkänt innehåll i flertalet fonder, se nedan en lista från Avanza och en lista på ETFr fråm ETDB.

John Deere
Investeringar i John Deere 2023
Ett antal ETF’r med holdings i Deere. Source: ETDB.

Översikt över det tekniska läget för Deere efter börsens stängning den 3:e mars. Källa Investing.com.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Se också Tjäna pengar på ChatGPT för att öka dina inkomster.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *