Investor som en del i en utdelningsportfölj 2023

Investor AB är en av de största investmentbolagen i Norden och har en lång historia av framgångsrik investering. Företaget grundades 1916 av familjen Wallenberg och är idag ett av Sveriges största företag med en marknadsvärde på över 400 miljarder kronor. Investor äger och investerar i ett brett utbud av bolag, inklusive verkstads-, finans-, hälso- och teknikföretag.

Som en utdelningsaktie är Investor ett attraktivt alternativ för investerare som söker en stabil utdelning. Investor har en lång tradition av att betala utdelning till sina aktieägare, och har höjt utdelningen kontinuerligt de senaste åren. Under 2021 betalade bolaget ut en utdelning på 15,00 kronor per aktie, vilket motsvarade en direktavkastning på cirka 2,5%. För närvarande ligger utdelningen på 2,17 %.

65 % av Investors portfölj består av noterade bolag och 20 % av helägda Patricia Industries. 10 % består av investeringar i olika EQT fonder.

Investors topp 10 innehav. Källa Avanza.

Här följer ytterligare lite information om några av Investors noterade bolag.

Atlas Copco: Atlas Copco är ett svenskt företag som är en av världens ledande tillverkare av verktyg, maskiner och utrustning för gruvdrift, bygg- och anläggningssektorn, tillverkning och processindustri. Företaget grundades 1873 och är idag verksamt i mer än 180 länder med cirka 40 000 anställda.

Atlas Copco är uppdelat i fyra affärsområden: kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik och gruv- och bergbrytningsteknik. Företaget är känt för sina innovativa lösningar och har ett starkt fokus på hållbarhet och miljövänlig teknik.

ABB: ABB är ett multinationellt teknikföretag som är specialiserat på kraft- och automationslösningar för olika industrier. Företaget grundades 1988 och har idag verksamhet i över 100 länder med cirka 144 000 anställda.

ABB:s verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden: elektrifiering, industriautomation, robotar och drivsystem, och kraftnät. Företaget är känt för sina avancerade tekniska lösningar och är en av de ledande aktörerna inom industriell automation.

AstraZeneca: AstraZeneca är ett brittiskt-svenskt läkemedelsföretag som är inriktat på forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel för behandling av olika sjukdomar och tillstånd. Företaget grundades 1999 genom en fusion mellan Astra AB och Zeneca Group och har idag verksamhet i över 100 länder med cirka 70 000 anställda.

AstraZeneca är känt för sin forskning inom områden som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, andningsbesvär och immunologi. Företaget har ett starkt fokus på innovation och samarbetar med forskare och akademiska institutioner runt om i världen.

SEB: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) är en svensk bank som erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner i Sverige och internationellt. Företaget grundades 1856 och har idag verksamhet i över 20 länder med cirka 15 000 anställda.

SEB:s verksamhet är uppdelad i tre huvudområden: Retail Banking, Corporate Banking och Wealth Management. Företaget är känt för sin finansiella stabilitet och har ett starkt fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Epiroc: Epiroc är ett svenskt företag som är specialiserat på utveckling, produktion och försäljning av innovativ utrustning för gruv- och anläggningsindustrin. Företaget grundades 2018 genom en avknoppning från Atlas Copco och är idag verksamt i mer än 150 länder med över 14 000 anställda.

Epiroc är uppdelat i två affärsområden: Bergborrningsteknik och Gruv- och anläggningsutrustning. Företaget är känt för sina avancerade tekniska lösningar och har en stark tradition av innovation, som har lett till en rad banbrytande produkter inom gruv- och anläggningsindustrin. Epiroc har också ett starkt fokus på hållbarhet och arbetar för att minimera miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande.

Ericsson: Ericsson är ett svenskt multinationellt företag som är specialiserat på kommunikationsteknik och är en ledande aktör inom mobil kommunikation och bredbandsnät. Företaget grundades 1876 och har idag verksamhet i över 180 länder med över 100 000 anställda.

Ericsson är uppdelat i tre huvudområden: Networks, Digital Services och Managed Services. Företaget är känt för sin innovativa teknik och har spelat en avgörande roll i utvecklingen av mobil kommunikation, inklusive 5G-nätverk. Ericsson har också en stark tradition av samarbete med forskare och akademiska institutioner runt om i världen.

Husqvarna: Husqvarna är ett svenskt företag som är en av världens ledande tillverkare av utrustning och maskiner för trädgårds-, park- och skogsbruk. Företaget grundades 1689 och är idag verksamt i mer än 100 länder med cirka 13 000 anställda.

Husqvarna är uppdelat i två huvudområden: Skogs- och trädgårdsutrustning och Construction. Företaget är känt för sina högkvalitativa produkter och sin avancerade teknik, som gör det möjligt för användare att effektivt hantera trädgårds- och skogsarbete. Husqvarna har också ett starkt fokus på hållbarhet och strävar efter att minska sin miljöpåverkan.

Saab: Saab är ett svenskt företag som är specialiserat på försvar och säkerhet, med fokus på utveckling och tillverkning av avancerade försvarssystem och flygteknik. Företaget grundades 1937 och har idag verksamhet i över 100 länder med cirka 17 000 anställda.

Saab är uppdelat i sex huvudområden: Aeronautics, Dynamics, Surveillance, Support and Services, Industrial Products and Services och Kockums. Företaget är känt för sin höga tekniska kompetens och har en lång tradition av innovation inom försvarsindustrin.

Vad finns det då för fördelar med Investor som utdelningsaktie?

  1. Stabil utdelning: Som nämnts har Investor en lång tradition av att betala utdelning till sina aktieägare, vilket gör bolaget till en attraktiv utdelningsaktie. Investeringar i utdelningsaktier är populära bland investerare som söker en stabil kassaflödesström.
  2. Diversifierad portfölj: Investor äger och investerar i ett brett utbud av bolag, vilket ger en diversifierad portfölj. Detta minskar risken för enstaka förluster som kan uppstå om man investerar i enstaka aktier.
  3. Erfaren ledning: Investor har en erfaren ledning som har en stark historik av att skapa värde för aktieägarna. Detta ger investerare förtroende för bolagets förmåga att hantera investeringar på ett framgångsrikt sätt.
  4. Stabil finansiell ställning: Investor har en stark finansiell ställning med en solid balansräkning och en god kassa. Detta ger bolaget möjlighet att investera i nya projekt och bolag samtidigt som det ger investerare förtroende för bolagets stabilitet och framtida tillväxtmöjligheter.

Vad finns det för nackdelar med Investor som utdelningsaktie?

  1. Konjunkturberoende: Eftersom Investor investerar i bolag inom olika branscher är bolagets prestationer beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen och konjunkturcykeln. Om ekonomin går dåligt kan det påverka bolagets intäkter och resultat negativt.
  2. Konkurrens: Investor konkurrerar med andra investerare om att hitta och investera i de bästa bolagen på marknaden. Detta kan göra det svårt för bolaget att hitta tillräckligt med investeringsmöjligheter för att generera hög avkastning.
  3. Valutarisk: Investor investerar i bolag över hela världen, vilket innebär att företaget är utsatt för valutarisk. Om kronan stärks gentemot andra valutor kan det påverka bolagets resultat negativt.

Investor ingår också i Sparboxen by Hernhag. Viktningen är 10 %.

Läs också Så tjänar du pengar på ChatGPT för att utöka dina inkomster.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *