En alternativ utdelningsportfölj för 2023 och framåt

Det är populärt att använda sig av utdelningsaktier för att få kapitalet att stiga på sikt. Om man återinvesterar utdelningen varje år får man också högre utdelning på sikt (om inte något av företagen sänker utdelningen). Man kan också använda sig av rebalansering av portföljen vilket i praktiken innebär att man säljer av de aktier som gått bra och ökar i de aktier som gått lite sämre. Här är ett förslag på en utdelningsportfölj på några års sikt med företag som verkar i olika branscher på olika marknader.

Tanken bakom portföljen är att kombinera relativt stabila bolag inom olika branscher med fokus på klimatomställning och en mindre exponering mot teknikutveckling genom innehav i ett av chip bolagen ASML eller TSMC. Basen i portföljen är Investor, XACT Högutdelande och ETF:n Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield. Dessa innehav utgöt tillsammans 25 % av portföljen. Klimatomställningen samt en växande befolkning innebär att vi har behov av att öka effektiviteten inom jordbruket och alternativa odlingsmetoder för att kunna mätta hela jordens befolkning. Därav investeringar i Yara, Bayer och John Deere. Bayer tillverkar också läkemedel vilket är en relativt stabil bransch. John Deere tillverkar jordbruksmaskiner och har samlat data från dessa i många år. De tjänar nu mer och mer pengar på att sälja tjänster baserat på denna data. Detta gäller inte minst tjänster baserade på artificiell intelligens. Klimatomställningen innebär också att vi kommer att se en växande efterfrågan på Koppar och Aluminium. Därav investeringar i Norsk Hydro samt Southern Copper alternativt Lundin Mining. Novo Nordisk innebär en exponering mot diabetes och fetma, stora problem som förväntas bli värre framöver. Neste tillverkar bland annat förnybar diesel. Aker BP köpte Lundins tillgångar i Nordsjön. Olja och gas kommer att behövas ett tag till men vid något tillfälle kan det vara lämpligt att byta ut denna aktie i portföljen.

Vi har även med ett guldbolag i portföljen. Detta ger en bra riskspridning. Se till exempel Nordnets inlägg på ämnet. Vi har valt guldbolaget Agnico Eagle.

Här följer portföljen:

Investor – Investmentbolag. Läs mer om Investor i detta inlägg. Vikt 10 %

XACT Högutdelande – bred fond med nordiska utdelningsföretag. Vikt 10 %

Bayer – läkemedel / jordbruk på en global marknad – 10 %. Läs mer om Bayer i detta inlägg.

Aker BP – Norskt Energibolag, olja och gas. Vikt 10 %. Läs mer om Aker BP i detta inlägg.

Novo Nordisk – Läkemedel, diabetes, fetma. Vikt 10 %

Yara – Gödsel, Vikt 5 %

Deere – Jordbruksmaskiner, Big Data, AI. Vikt 5 %

Neste – grön energi / raffinaderi, Vikt 10 %

Agnico Eagle – Bryter Guld. Vikt 10 %

Norsk Hydro – Aluminium. Vikt 5 %

Southern Copper eller Lundin Mining, Kopparbrytning Vikt 5 %

ASML eller TSMC. Exponering mot Chipmarknaden. Vikt 5 %

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing (VGWD). Globala utdelningsföretag. Vikt 5 %

Dessa företag representerar en diversifierad portfölj av företag från olika sektorer och geografiska regioner. Fonden är en bra valmöjlighet för investerare som söker en bred diversifiering i högkvalitativa företag utdelningar.

Tanken är också att rebalansera portföljen i slutet av Januari varje år. Man kan också tänka sig vid årsskiftet men då riskerar man att få med eventuella effekter som sker av omplaceringar före och efter det nya året.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.

Se Tjäna pengar på ChatGPT för att utöka dina inkomster.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *