Investeringar 2023. Varför är det intressant att rebalansera sin portfölj då

Rebalansering av en aktieportfölj innebär att man justerar vikterna för varje innehav för att upprätthålla en önskad fördelning av tillgångarna. Detta görs för att minska risken och öka avkastningen på lång sikt.

Om man har en aktieportfölj med 10 aktier och varje aktie har lika stor vikt i portföljen, det vill säga 10% av portföljen, kan det vara fördelaktigt att re-balansera portföljen varje år. Anledningen är att aktiernas prestation kan variera över tid och därmed ändra vikten på varje innehav i portföljen. Detta kan leda till att portföljen blir obalanserad och inte längre motsvarar den önskade fördelningen av tillgångarna.

Genom att re-balansera portföljen varje år kan man se till att portföljen fortfarande speglar den önskade fördelningen av tillgångar, vilket kan minska risken och öka avkastningen på lång sikt. Rebalanseringen innebär att man säljer av de aktier som har ökat i värde och köper mer av de aktier som har minskat i värde, för att återställa den önskade viktfördelningen.

Det är viktigt att komma ihåg att re-balansering inte är en garanti för högre avkastning eller minskad risk, utan snarare en strategi för att upprätthålla en önskad fördelning av tillgångarna och minska risken för att portföljen blir obalanserad. Valet av re-balanseringsfrekvens, t.ex. årligen eller kvartalsvis, kan bero på individuella preferenser och strategier.

Det är många som har skrivit om detta. Se nedan för ett axplock.

I artikeln ”Rebalansering – att hålla din portfölj i balans” på Nordeas hemsida förklarar vikten av att återbalansera sin investeringsportfölj för att upprätthålla en önskad riskprofil och undvika överexponering mot vissa tillgångar.

Författaren förklarar att när man investerar i flera olika tillgångar såsom aktier, obligationer eller fonder, så kan vissa av dessa tillgångar prestera bättre eller sämre än andra och därmed rubba balansen i portföljen. Genom att återbalansera kan man minska risken i portföljen genom att sälja av tillgångar som har ökat i värde och köpa tillgångar som har minskat i värde.

Artikeln ger också praktiska tips på hur man kan genomföra en återbalansering av sin portfölj, inklusive att sätta upp regelbundna tidsintervaller för att genomföra återbalanseringen och att använda procentuella målvikter för varje tillgång.

Sammanfattningsvis förklarar artikeln att återbalansering är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en önskad riskprofil i investeringsportföljen och undvika överexponering mot vissa tillgångar. Genom att sätta upp en regelbunden återbalansering kan investerare minska risken i portföljen och bättre hantera sina investeringar på lång sikt.

Även Rika Tillsammans och Långsiktig Investering skriver om detta.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *