Investera i utdelningsaktien Bayer – Ett globalt företag inom läkemedel och jordbruk

Bayer är ett multinationellt företag med huvudkontor i Leverkusen, Tyskland. Företaget grundades år 1863 och är ett av världens ledande företag inom läkemedels- och jordbrukssektorn.

Läkemedelsdivisionen, som är den största av Bayers affärsområden, fokuserar på att utveckla, tillverka och sälja läkemedel för behandling av sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och neurologiska sjukdomar. Deras mest kända produkter inkluderar bland annat Aspirin, Xarelto, Eylea och Nexavar. Bayer har även en stor portfölj av receptfria läkemedel, inklusive Alka-Seltzer och Clarityn. Här har man nyligen rapporterat möjliga framgångar inom behandling av Parkinsons sjukdom.

Inom jordbrukssektorn fokuserar Bayer på att tillverka och sälja växtskyddsmedel och utsäde. Deras växtskyddsmedel används för att skydda grödor från skadedjur och sjukdomar. Deras utsäde består av förädlat utsäde som är resistenta mot skadedjur, sjukdomar och torka. Bayer är ett av de största företagen inom jordbrukssektorn och har en betydande närvaro globalt. 2018 köpte Bayer Monsanto och blev därmed störst i världen på utsäde och bekämpningsmedel.

Bayers tredje affärsområde är Animal Health, som fokuserar på att tillverka och sälja läkemedel och vårdprodukter för djur. Deras produkter används för behandling av sjukdomar och för att främja djurens hälsa.

Utöver dessa tre huvudsakliga affärsområden är Bayer även verksamt inom andra områden, såsom materialvetenskap, hälsokostprodukter och kemikalier.

Totalt sett har Bayer en bred och diversifierad portfölj av produkter och tjänster. Detta ger företaget en betydande konkurrensfördel, eftersom det gör dem mindre sårbara för förändringar i en enskild marknad. Samtidigt kan företagets storlek och bredd också vara en nackdel, eftersom det kan leda till att fokus sprids ut på för många områden och att resurserna blir för tunnsmorda.

Bayer betalar dessutom en utdelning som för 2023 ligger på 2 Euro per aktie vilket motsvarar 3,5 % för närvarande.

Bayer har en historik att betala utdelningar sedan 2013. Här ses de senaste utdelningarna.

En översikt över Bayers senaste utdelningar. Källa Dividendmax.

I och med köpet av Monsanto 2018 fick Bayer rejäla problem med stämningar. År 2018 dömdes företaget i USA att betala en rekordstor skadeståndssumma på 2 miljarder dollar i en rättegång gällande dess växtskyddsmedel Roundup. Företaget har även stämts för sin tidigare produktion av PCB, som är en kemikalier som anses vara cancerframkallande. Aktien har sedan dess gått ned med ca 40 % och har nu ett P/E tal på 11,8.

På senare tid har ett antal aktivistinvesterare investerat i Bayer. Bayer har även fått en ny VD, Bill Andersson, som tar över 1:e juni. VD bytet mottogs positivt av marknaden. Läs mer om Bill Anderson här.

Skall man då köpa aktier i Bayer? Se några för och nackdelar i stycket nedan.

Fördelar:

Diversifierad portfölj: Bayer är en diversifierad kemikalie- och läkemedelskoncern med verksamhet i flera länder och områden. Att köpa aktier i Bayer ger dig en möjlighet att diversifiera din portfölj.

Ledande position: Bayer är en av de ledande aktörerna inom läkemedels- och agrokemisektorn. Deras varumärken som Aspirin, Xarelto och Mirena är välkända globalt och har en stor kundbas.

Innovativt företag: Bayer investerar stora summor i forskning och utveckling, vilket har lett till flera banbrytande produkter som har haft stor inverkan på människors liv.

Stabil avkastning: Bayer har en stabil historik av utdelning till aktieägare och har också varit en av de mest pålitliga aktierna på den tyska aktiemarknaden under det senaste decenniet.

Ganska låg värdering med tanke på de senaste årens utmaning efter köpet av Monsanto i USA. Kanske är det dags för en renässans nu med ny VD och ett antal aktivistinvesterare som kommit in som ägare.

Nackdelar:

Legal tvist: Bayer är fortfarande fast i en rättslig tvist angående deras herbicid Roundup, som anklagas för att orsaka cancer. Ett negativt utfall i rättsprocessen kan påverka aktiekursen negativt. Bayer har en fempunktsplan för att avsluta dessa stämningar (se separat inlägg).

Miljöfrågor: Bayers tidigare förvärv av Monsanto har fört med sig oro för miljöfrågor och användningen av genmodifierade grödor och bekämpningsmedel. Detta kan påverka företagets anseende och därmed också aktiekursen.

Valutarisk: Bayer är ett tyskt företag, vilket innebär att det är utsatt för valutakursrisk om du köper aktier utanför eurozonen. Detta kan påverka avkastningen och värdet på dina investeringar.

Konkurrens: Bayer är verksamt inom en bransch som kännetecknas av hög konkurrens och snabba förändringar. Företaget måste vara innovativt och anpassa sig till förändringar för att kunna konkurrera med andra företag i branschen.

Vad säger då analytikerna?

Placera skriver bland annat att Bayer värderas till 58,5 miljarder euro. Det är ungefär lika mycket som bolaget köpte agrokemibolaget Monsanto för år 2016. Bayer verkar i lönsamma och framtidsorienterade branschsegment och bolaget är klart undervärderat. Dock ligger fortfarande Monstantostämningarna över bolaget. Så länge detta fortgår räknar Placera med att aktiekursen kommer att vara pressad. Trots detta sätter 15 av de 22 analytiker som bevakar Bayeraktien köp. Den genomsnittliga riktkursen är 75 euro per aktie. Placera landar i en neutral rekommendation.

Jeffries & Company har en köprekommendation på Bayer med en riktkurs på 70 Euro.

Deutsche Bank har en köprekommendation med riktkurs på 79 Euro.

UBS har en köprekommendation med en riktkurs på 99 Euro.

JP Morgan rekommenderar att man skall behålla Bayer och har en riktkurs på 60 Euro.

Barclays har rekommendationen övervikt med riktkursen 80 Euro.

Placera rapporterar att Bayer har förvärvat det brittiska AI-företaget Blackford Analysis, vilket meddelades i ett pressmeddelande. Affären är en del av Bayers strategi att expandera inom digital analys av medicinska bilder, som tas med hjälp av Bayers kontrastmedel vid datortomografi, röntgen- och MR-skanning. Detaljer om köpeskillingen eller Blackford Analysis omsättning har inte avslöjats ännu.

Under 2021 stod Bayers radiologiverksamhet, med dess kontrastmedel, injektionssystem och programvara, för 1,8 miljarder euro av koncernens totala försäljning på 44 miljarder euro. Verksamheten växte med 7 procent under tredje kvartalet 2022.

Placera rapporterar vidare att aktivistfonden Capital Partners, som leds av Jeff Ubben, har tagit en position i det tyska life science-bolaget Bayer. Detta har lett till en uppgång på upp till 4,7 procent för Bayer-aktien under måndagen. Capital Partners äger 8,18 miljoner aktier i Bayer, vilket motsvarar 0,83 procent av kapitalet, enligt inskickade dokument. Fonden har tidigare tagit positioner i elfordonstillverkaren Nikola och bioenergibolaget Enviva

Enligt Placera är Bayer är en av de 17 mest köpvärda aktierna för mars 2023.

Hur ser det ut tekniskt?

Bayer kan vara i rekyl i en stigande trend. Vi ligger under de korta medelvärdena men över de långa. Samtidigt är detta bara en del av den tekniska bilden.

Bayers aktieutveckling det senaste året. Diagram från Avanza.
En översikt av Bayer från Investing. Bayer ser ut att befinna sig i rekyl då kursen ligger under de korta medelvärdena men över de långa.

Vad blir då slutsatsen av allt detta? Förr eller senare blir Bayer intressant att investera i, frågan är bara när. Det finns ett antal positiva faktorer som kan driva kursen uppåt (ny VD, aktivistinvesterare) men så länge som Monsanto stämningarna fortgår kommer det att ligga som en våt filt över aktien.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.

Se också Tjäna pengar på ChatGPT för att öka din inkomst.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *