Bør man investere i A.P. Møller – Maersk før den rekordstore utbyttingen i 2023?

A.P. Moller – Maersk, vanligvis kalt Maersk, er et dansk multinasjonalt selskap spesialisert innen transport- og logistikkvirksomhet. Selskapet ble grunnlagt i 1904 av Arnold Peter Moller og er i dag en av verdens største transport- og logistikkselskaper.

Maersk deler ut hele 4300 DKK i mars 2023. Er det da gunstig å investere i Maersk før utdelingen?

Maersk opererer innen flere områder, inkludert containertransport til sjøs, terminalhåndtering, olje- og gassproduksjon, raffinering og salg, samt supply chain management og speditørtjenester. Selskapet driver også havner over hele verden.

Maersk er kjent for sin containerfraktvirksomhet, som står for en stor del av deres inntekter. Gjennom sin datterselskap Maersk Line, som er en av verdens største containerrederier, transporterer Maersk containere over hele verden. Selskapet driver også en flåte av containerfartøy og håndterer logistikk og terminaltjenester for containerfrakt.

Selskapet genererer også inntekter fra sin olje- og gassvirksomhet, som inkluderer produksjon, raffinering og salg av olje og gass. Maersk er også aktiv innen supply chain management og speditørtjenester, som betyr at de hjelper bedrifter med å planlegge, administrere og optimalisere sine forsyningskjeder.

I tillegg driver Maersk også havner over hele verden, inkludert havner i Europa, Asia og Amerika. Disse havnene genererer inntekter ved å ta betalt for å håndtere last og lossing av skip, samt tilby andre tjenester som lagerhold og distribusjon.

Oppsummert er A.P. Moller – Maersk et dansk multinasjonalt selskap som opererer innen flere områder, inkludert containertransport til sjøs, terminalhåndtering, olje- og gassproduksjon, raffinering og salg, samt supply chain management og speditørtjenester. Selskapet tjener penger ved å ta betalt for å transportere gods, produsere og selge olje og gass, tilby supply chain management og speditørtjenester, og ved å drive havner over hele verden.

Flere nettsteder skriver om Maersk.

Placera.se lister opp 21 billige nordiske selskaper som klarer harde krav og nevner Maersk som ett av selskapene.

Aktiespararna.se nevner Maersk som en av fire utbyttemaskiner som kan gjøre det bra neste år

Ungeinvestorer.dk rapporterer om Maersks planlagte rekordstore utdeling for 2023 og spekulerer i at selskapet kan fortsette å øke utbyttet fremover.

Frinans.dk diskuterer Maersks muligheter for å fortsette å øke utbyttet, til tross for en tøff markedssituasjon for containertransport.

JP Morgan har en målkurs på 25 500 DKK med anbefalingen overvekt. Kepler Chevreux har en målkurs på 15 500 DKK med anbefalingen hold.

Men hvis vi står overfor en global lavkonjunktur, vil Maersk bli påvirket på flere måter:

Redusert global handel: En global lavkonjunktur kan redusere etterspørselen etter varer og tjenester, noe som kan føre til redusert handel over hele verden. Dette kan i sin tur redusere etterspørselen etter containertransport, noe som kan påvirke Maersk Groups omsetning og lønnsomhet negativt.

Prispress på transporttjenester: Redusert etterspørsel etter containertransport kan føre til økt konkurranse mellom ulike transportører, noe som igjen kan føre til press på prisen for transporttjenester. Hvis Maersk Group ikke klarer å tilpasse sine kostnader i takt med fallende priser, kan dette påvirke selskapets lønnsomhet negativt.

Mindre investeringer i infrastruktur: En global lavkonjunktur kan føre til reduserte investeringer i infrastruktur, som havner og terminaler. Dette kan påvirke Maersk Groups evne til å levere høykvalitets og effektive transporttjenester.

Valuta-effekter: En global lavkonjunktur kan føre til en svakere valuta for de landene som påvirkes mest. Dette kan påvirke Maersk Groups valutakurser negativt og redusere selskapets omsetning og lønnsomhet. Oppsummert kan en global lavkonjunktur påvirke Maersk Group ved å redusere etterspørselen etter containertransport, øke konkurranse og press på priser for transporttjenester, redusere investeringer i infrastruktur og påvirke selskapets valutakurser negativt.

Oppsummert kan en global lavkonjunktur påvirke Maersk Group ved å redusere etterspørselen etter containertransport, øke konkurransen og presse prisene på transporttjenester, redusere investeringene i infrastruktur og påvirke selskapets valutakurser negativt.

Men hvordan ser det teknisk ut? Vel, det ser ut som om Maersk kan ha nådd bunnen og kan befinne seg i begynnelsen av en stigende trend.

Maersk-aksjen ser ut til å ha bunnet ut. Diagrammet er fra Avanza.
Tekniske indikatorer for Maersk B. Kilde Investing.com

Oppsummert kan det være en god tid å kjøpe Maersk ut ifra det tekniske perspektivet. Samtidig er det også nedside risiko dersom vi går inn i en lavkonjunktur.

Se också Hur skall man investera utdelningen från Maersk?

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen skal ikke tolkes som investeringsråd. Husk at investeringer i verdipapirer alltid innebærer risiko. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Gjør din egen research.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *