Skall man investera i A.P. Möller – Maersk inför rekordutdelningen 2023?

A.P. Moller – Maersk, vanligtvis bara kallat Maersk, är ett danskt multinationellt företag som är specialiserat på transport- och logistikverksamhet. Företaget grundades år 1904 av Arnold Peter Moller och är idag ett av världens största transport- och logistikföretag.

Maersk delar ut hela 4300 DKK i Mars 2023. Är det då läge att investera i Maersk inför utdelningen?

Maersk är verksamt inom flera olika områden, inklusive containertransporter till sjöss, terminalhantering, olje- och gasproduktion, raffinering och försäljning, samt supply chain management och speditionstjänster. Företaget driver också hamnar runt om i världen.

Maersk är känt för sin containerfraktverksamhet, som står för en stor del av deras intäkter. Genom sitt dotterbolag Maersk Line, som är en av världens största containerrederier, transporterar Maersk containrar över hela världen. Företaget driver också en flotta av containerfartyg och hanterar logistik och terminaltjänster för containerfrakt.

Företaget genererar också intäkter från sin olje- och gasverksamhet, som inkluderar produktion, raffinering och försäljning av olja och gas. Maersk är också verksamt inom supply chain management och speditionstjänster, vilket innebär att de hjälper företag att planera, hantera och optimera sina försörjningskedjor.

Utöver detta driver Maersk också hamnar runt om i världen, inklusive hamnar i Europa, Asien och Amerika. Dessa hamnar genererar intäkter genom att ta betalt för att hantera lastning och lossning av fartyg, samt för att erbjuda olika andra tjänster, såsom lagerhållning och distribution.

Sammanfattningsvis är A.P. Moller – Maersk ett danskt multinationellt företag som är verksamt inom flera olika områden, inklusive containertransporter till sjöss, terminalhantering, olje- och gasproduktion, raffinering och försäljning, samt supply chain management och speditionstjänster. Företaget tjänar pengar genom att ta betalt för att transportera gods, producera och sälja olja och gas, erbjuda supply chain management och speditionstjänster, och genom att driva hamnar runt om i världen.

Så här skriver ett antal andra siter om Maerks.

Placera.se listar 21 billiga nordiska bolag som klarar hårda krav och nämner Maersk som ett av bolagen.

Aktiespararna.se nämner Maersk som en av fyra utdelningsmaskiner som kan gå bra nästa år (läs 2023) och poängterar att bolaget har en stark balansräkning och en stabil affärsmodell.

Ungeinvestorer.dk rapporterar om Maersks planerade rekordstora utdelning för 2023 och spekulerar i att bolaget kan fortsätta att höja utdelningen framöver.

Frinans.dk diskuterar Maersks förutsättningar för att fortsätta höja utdelningen, trots en svår marknad för containertransporter.

Dagens PS skriver om Maersks finansiella resultat under 2022 som var historiskt bra. Företaget har haft en stark tillväxt tack vare högre fraktpriser och ökad efterfrågan på sjöfrakt, vilket har lett till en ökning av vinsten. Trots detta förutspås det att 2023 kan bli ett tufft år för företaget på grund av flera faktorer, såsom ökad konkurrens, högre bränslekostnader och potentiella störningar i globala leveranskedjor.

Dagens PS skriver även om att vissa fondförvaltare satsar på fraktbolag som de anser vara historiskt billiga. Fraktbolagen har lidit av en överkapacitet av fartyg och ett prisfall på frakt under en längre tid, men nu ser vissa förvaltare en möjlighet till vinst på grund av en ökad efterfrågan på sjöfrakt och en minskad kapacitet. De tror att fraktpriserna kommer att fortsätta att öka och att fraktbolagen kommer att dra nytta av detta. Samtidigt finns det också risker, till exempel en ökad konkurrens och potentiella störningar i globala leveranskedjor. 

JP Morgan har en riktkurs på 25 500 DKK med rekommendationen övervikt. Kepler Chevreux har en riktikurs på 15 500 DKK med rekommendationen behåll.

Dock är det så att om vi står inför en global lågkonjuknktur kommer Maersk att påverkas på flera sätt:

  1. Minskad global handel: En global lågkonjunktur kan minska efterfrågan på varor och tjänster, vilket kan leda till en minskad handel över hela världen. Detta kan i sin tur minska efterfrågan på containertransport, vilket kan påverka Maersk Groups omsättning och lönsamhet negativt.
  2. Prispress på transporttjänster: En minskad efterfrågan på containertransport kan leda till en ökad konkurrens mellan olika transportörer, vilket i sin tur kan leda till en press på priset för transporttjänster. Om Maersk Group inte kan anpassa sina kostnader i takt med minskade priser kan detta påverka företagets lönsamhet negativt.
  3. Mindre investeringar i infrastruktur: En global lågkonjunktur kan leda till minskade investeringar i infrastruktur, som hamnar och terminaler. Detta kan påverka Maersk Groups förmåga att leverera högkvalitativa och effektiva transporttjänster.
  4. Valutaeffekter: En global lågkonjunktur kan leda till en svagare valuta för de länder som påverkas mest. Detta kan påverka Maersk Groups valutakurser negativt och minska företagets omsättning och lönsamhet.

Sammanfattningsvis kan en global lågkonjunktur påverka Maersk Group genom att minska efterfrågan på containertransport, öka konkurrensen och pressa priserna på transporttjänster, minska investeringar i infrastruktur och påverka företagets valutakurser negativt.

Hur ser det ut tekniskt då? Jo, det ser ut som om Maersk kan ha bottnat och kan befinna sig i början av en stigande trend.

Maersk aktie ser ut att ha bottnat. Diagrammet kommer från Avanza.
Tekniska indikatorer för Maersk B. Källa Investing.com

Sammanfattningsvis kan det vara ett bra läge att köpa in Maersk. tekniskt. Det skall dock tilläggas att vid utdelningen kommer kursen att åka ned rejält vilket kan ändra den tekniska bilden. Det finns samtidigt risker på nedsidan om vi är på väg in i en lågkonjunktur.

Se också Danske utbytteaktier.

Se också Hur skall man investera utdelningen från Maersk?

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.

Se också Tjäna pengar på ChatGPT för att öka din inkomst.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *