Utdelningsportfölj 2023 – nordiska aktier

Vi bad ChatGPT ge förslag på en utdelningsportfölj med nordiska aktier. Här kommer förslaget.

  1. Novo Nordisk A/S (NOVO B) – Ett danskt läkemedelsbolag med en lång tradition av att betala utdelningar.
  2. Telia Company AB (TELIA) – Ett svenskt telekommunikationsföretag med en stark historik av utdelningar.
  3. Stora Enso Oyj (STERV) – Ett finskt skogsindustriföretag med en lång tradition av att betala utdelningar.
  4. Neste Oyj (NESTE) – Ett finskt företag inom olja och gas som har en stark historik av utdelningar.
  5. TietoEVRY Oyj (TIETO) – Ett finskt IT-konsultbolag som har en stark historik av utdelningar.
  6. Nordea Bank Abp (NDA SEK) – Ett finskt-svenskt bankföretag med en lång tradition av att betala utdelningar.
  7. Investor AB (INVE B) – Ett svenskt investmentbolag med en stark historik av utdelningar.
  8. DNB ASA (DNB NO) – Ett norskt bankföretag med en lång tradition av att betala utdelningar.
  9. Aker BP ASA (AKERBP NO) – Ett norskt olje- och gasbolag med en stark historik av utdelningar.
  10. Orkla ASA (ORK NO) – Ett norskt företag inom konsumentvaror med en lång tradition av att betala utdelningar.

Dessa aktier ger en diversifierad portfölj med olika sektorer och geografiska områden representerade. Men, likt tidigare påpekningar, är det viktigt att göra ens egen undersökning innan man väljer att investera i någon av dessa aktier och övervaka portföljen regelbundet för att säkerställa att den fortsätter att möta ens investeringsmål och risktolerans.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa eller tala med en certifierad rådgivare innan du tar investeringsbeslut.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *