AI 2023. Vilka bolag gynnas av AI trenden?

Analysföretaget Morningstar skriver om artificiell intelligens och de aktier som eventuellt gynnas. Artikeln, i tidningen Privata Afffärer, diskuterar hur endast ett fåtal bolag gynnas direkt av artificiell intelligens (AI)-satsningar, vilket gör att investerare som är intresserade av att investera i denna sektor behöver vara noggranna med sina val.

AI har blivit alltmer hypat på senare tid. Två chattrobotar, Open AI:s ”Chat Gpt” och Googles ”Bard”, har fått stor uppmärksamhet. Detta har lett till att investerare har börjat leta efter aktiesatsningar inom AI. Men enligt analysföretaget Morningstar kan det vara för tidigt att betrakta AI som en allmän tillväxtkatalysator för börsbolagen. De påpekar att det inte är så enkelt att sätta pengar i rena AI-aktier och att investerare bör vara försiktiga vid val av bolag att investera i inom AI-sektorn.

Analysföretaget Frost & Sullivan pekar på några av dessa bolag, bland annat IBM, NVIDIA, Microsoft och Amazon, som är ledande inom AI-området. Författaren noterar också att det är viktigt att ta hänsyn till bolagens affärsmodeller och strategier när man utvärderar deras potential inom AI-sektorn.

Strategen Abhinav Davuluri nämner Nvidia som den ledande aktören på marknaden för grafikprocessorer för AI, medan AMD och Intel ses som andra viktiga spelare men deras chip är inte lika bundna till arbetsbelastningen för AI. Davuluris fjärde favorit är det nederländska företaget ASML som tillverkar utrustning för att producera datorchip. Morningstar anser att Nvidia handlas till en premie på 10 procent i förhållande till deras uppskattning av en rimlig värdering, medan AMD och Intel handlas till rabatt på 30 respektive 19 procent och ASML på 14 procent.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *