Bör man investera i Thermo Fischer 2023?

Thermo Fisher Scientific Inc. är ett amerikanskt företag som är verksamt inom life science-branschen, vilket innebär att de tillhandahåller lösningar för bioteknik, diagnostik, läkemedelsutveckling och forskning.

Thermo Fisher Scientific är en av de ledande tillverkarna av utrustning, reagenser och programvaror för tillämpningar inom life science-branschen, inklusive genteknik och syntetisk biologi. Företaget erbjuder en rad produkter och tjänster som används för att analysera DNA, RNA och proteiner, kartlägga genomet och konstruera nya DNA-sekvenser.

Bland Thermo Fishers produkter finns exempelvis system för DNA-sekvensering, inklusive Next Generation Sequencing (NGS), som möjliggör snabb, effektiv och kostnadseffektiv avkodning av DNA-sekvenser. Företaget tillhandahåller också en rad lösningar för att kartlägga genuttryck, inklusive mikromatriser och kvantitativ PCR.

Utöver att erbjuda utrustning och reagenser för genteknik och syntetisk biologi, erbjuder Thermo Fisher också en rad mjukvarulösningar för att hjälpa forskare att analysera och tolka DNA-sekvensdata, inklusive databasen BLAST och mjukvarupaketet CLC Genomics Workbench.

Thermo Fisher är också aktivt engagerade i forskning och utveckling inom genteknik och syntetisk biologi, och samarbetar med akademiska institutioner och bioteknikföretag över hela världen för att utveckla nya lösningar för forskare och kliniker.

Här är några skäl till varför man kan överväga att investera i Thermo Fisher:

  1. Ledande position inom life science-branschen: Thermo Fisher har en ledande position inom life science-branschen och har en stark varumärkesidentitet. Företaget har ett brett utbud av produkter och tjänster som är efterfrågade inom många olika segment inom branschen.
  2. Tillväxt genom förvärv: Thermo Fisher har en framgångsrik historia av att förvärva företag inom branschen för att stärka sin position på marknaden och bredda sin produktportfölj. Genom dessa förvärv kan företaget utöka sin globala närvaro och få tillgång till nya teknologier och marknadssegment.
  3. Stark finansiell prestanda: Thermo Fisher har en stabil och stark finansiell prestanda med hög omsättningstillväxt och starka kassaflöden. Företaget har också visat en förmåga att betala utdelning till aktieägare regelbundet.
  4. Fokus på innovation: Thermo Fisher har ett starkt fokus på innovation och forskning, vilket har resulterat i många banbrytande produkter och tjänster. Företaget har också investerat betydande resurser i FoU för att fortsätta utveckla nya lösningar för kunderna.
  5. Stabil och växande marknad: Life science-branschen är en stabil och växande marknad, med en ökande efterfrågan på nya lösningar för att behandla sjukdomar och förbättra människors hälsa. Thermo Fisher kan dra nytta av denna tillväxt genom att erbjuda innovativa och högkvalitativa produkter och tjänster.

Många fonder har investeringar i ThermoFischer, se listan nedan från Avanza.

Fonder med investeringar i ThermoFischer.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *